آتش بازی کودکان و مشکل عاطفی

آتش بازی کودک، نشان دهنده مشکلات عاطفی او است. بررسی کنید و با به دست آوردن منشاء مشکل عاطفی او (اختلاف والدین، فرزند دوم، کم توجهی، بی محبتی، سرزنش و …) آن را از بین ببرید.
حساسیت و واکنش شدید در مقابل این رفتار، او را حریص تر می کند؛ بنابراین، واکنش شدید نشان ندهید؛ اما زمینه های خطر را با مراقبت بیشتر و قراردادن کبریت ها و فندک ها در کمد از بین ببرید.
فرزند خود را با آرامی و در موقعیت های مناسب آگاهی دهید که رفتارش خطرساز است و ممکن است فاجعه ای به بار آورد. نشان دادن عکس های آتش سوزی ها و قربانیان آنها در مجلات و روزنامه‌ها و قرار دادن کپسول اطقای حریق در منزل، هشدار دهنده خوبی است.
توصیه می کنم هر گاه به کوه و دشت می روید، مسئولیت روشن کردن اجاق را به او واگذارید و اگر برای روشن کردن آن یک جعبه کبریت را به طور کامل آتش زد، بردباری کنید تا اشباع شود و در منزل و جاهای خطرساز، کمتر آتش بازی کند.

PDFPrint

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *