آموزش احساسات به کودک : خشم

برای آموزش احساسات به کودک راههای مختلفی وجود دارد. مانند گفتگو، بازی، قصه، نمایش. در ادامه برای آموزش احساس خشم به کودک نمونه ای از گفتگو با کودک آورده شده است. این روش را می توان به صورت فردی یا گروهی به کودکان آموزش داد. آموزش گروهی باعث می شود که کودکان روش های مختلفی را از یکدیگر یاد بگیرند.

بیان درست و نادرست خشم

 • تعدادی جمله برای کودک می خوانیم و او باید بگوید درسته با نه!!
 • داد زدن سر کسی که عصبانی است فقط اوضاع را خراب می کنه…. درسته یا نادرست
 • فقط کتک می تواند عصبانیت را آرام کند…..درسته یا نادرست
 • اگر عصبانی شدم می تونم بگویم چراغ راهنما و بعد درباره اش فکر کنم.. درسته یا نادرست
 • بچه های بزرگ تر می توانند به کوچولوها زور بگویند… درسته یا نادرست

 

 • جملات را کامل کند.
 • اگر آدم عصبانی بشود ….. دیگران هم……… داد میزنند.
 • بعضی ها تا عصبانی می شوند دیگران را مسخره می کنند اگر عصبانی باشیم و دیگران را مسخره کنیم آن وقت………………………………….
 • بعضی از افراد وقتی عصبانی می شوند وسایل دیگران را خراب می کنند اگر کسی عصبانی بشود و وسایل دیگران را خراب کند آن وقت………
 • وقتی عصبانی شوم می توانم با …… آرام شوم آن وقت…..

از سوی دیگر بچه ها نیاز دارند تا خزانه رفتاری قوی داشته باشند. بنابراین آموزش رفتارهای درست و غلط به کودک بسیار ضروری است. اگر کودک شما حرف زشت می زند، داد می زند، کتک می زند، به معنای بی تربیت و بی ادب بودن او نیست. اتفاقا لازم است کودکان همه این رفتارها را یاد بگیرند نکته اینجاست که وظیفه ما به عنوان پدر مادر، آموزش استفاده درست از هر رفتار در هر موقعیت است. به زبان ساده و کودکانه به آموزش اثرات عصبانیت و خشم به کودک می پردازیم.

اثرات عصیانیت روی ما:

 • بچه ها ما وقتی ما عصبانی می شویم اثرات عصبانیت بر روی بدن ما چیست؟
 • وقتی ما عصبانی می شویم اثرات عصبانیت بر روی دوستان ما چیست؟
 • وقتی ما عصبانی می شویم اثرات عصبانیت بر روی خانواده ما چیست؟

نتایج عصبانیت:

 • اگر به دوستم صدمه بزنم آن وقت……..
 • اگر قهر کنم آن وقت……
 • اگر غیبت کنم پشت سر دوستم آن وقت……
 • اگر داد بزنم آن وقت ……

 

واکنش بهتر و بدتر

 • اگر بچه ها پشت سرت شکلک دربیاورند و بهشون محل نگذاری بهتره یا بدتر!!
 • اگر دوستت عصبانی و تو بهش بخندی و مسخره کنی بهتره یا بدتر!!
 • اگر کسی حرف بد بزنه و تو هم حرف بد بزنی بهتره یا بدتر!!
 • اگر عصبانی شوی و سکوت کنی بهتره یا بدتر!!
 • اگر از دست کسی ناراحت شویم و مستقیم به خودش بگوییم بهتره یا بدتر!!

 

من به جای تو

کودک به جای ضمیر تو از ضمیر من استفاده کند.

 • به جای “تو همیشه دیر می آیی” بگویید: من وقتی تو دیر می آیی عصبانی و ناراحت می شوم .
 • به جای “تو خیلی حرف می زنی” بگویید: من وقتی سر کلاس حرف می زنی عصبانی می شوم.
 • به جای “تو تنبلی” بگویید: من دیر میرسم وقتی تو دیر می آیی.
 • به جای ” دوستت ندارم” بگویید: وقتی تو سر من داد می زنی من ناراحت می شوم.

 

امتیازدهی
PDFPrint

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *