آموزش والدین و تربیت فرزندان

خداوند متعال به صراحت در قران مجید می فرماید :((آیا کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند برابر هستند؟))
(سوره الزمر آیه ۹ ). بدیهی است که دانایان با نادانان برابر نیستند . هیچ پدر و مادری خود به خود نمیتواند پدر یا مادر موفق بشود و نوجوانان خود را آن طور که هست بشناسد و او را درک کند و با او رابطه درست برقرار نماید مگر اینکه دانایی های ضروری را کسب کند ( توانایی در دانایی است ).علت اصلی شکست پدران و مادران در تعلیم و تربیت فرزندانشان عدم شناخت کودکان و نوجوانان است.
والدینی که دارای فرزندان دبیرستانی هستند(سنین پانزده تا هجده سال) با مسائل گوناگونی رو برو میشود . بخش عمده ای از این مسائل از عدم برقراری روابط انسانی با نوجوانان ناشی میشود. نوجوان در مرحله خواصی از گستره ی رشد به سر میبرد و باید با شناخت و اگاهی با او برخورد کرد . پژوهشهای متعدد نشان داده است که هر قدر والدین داناتر و آگاهتر باشند با مشکلات کمتری روبرو میشوند . و از سوی دیگر خانواده هایی که نسبت به نقشها وظایف و مسوولیتهای خود بیشتر آگاهی دارند بهتر میتوانند با فرزندانشان رابطه برقرار کنند و دوره ی حساس و پر انرزی نوجوانی را به طریق مطلوب هدایت نمایند.

 


اگر بسلامت و رشد و شکوفایی همه جانبه ی شهروندان یک جامعه فکر میکنید باید بسلامت خانواده ها بیندیشید . همچنین اگر به سلامت جامعه فکر میکنید باید به سالم سازی خانواده ها بیندیشید. از این رو در آموزش پدران و مادران یک هدف عمده تعقبب میشود و آن هم سالم سازی خانواده است.
مسائل نوجوانان و جوانان یک جامعه از جنبه های گوناگون دارای اهمیت است . اما مساله برقراری رابطه میان والدین و آنان از اهمیت بیشتری برخوردار است . نوجوان در حال گذر از دوران کودکی به دوران بزرگسالی است و نوجوانان و جوانان سرمایه های واقعی جامعه را تشکیل میدهند. بنابراین اساس هر گونه برنامه ریزی و رفتار با نوجوان شناخت واقعی نوجوان است .
از سوی دیگر نوجوان در این دوره به عرض یابی و بازنگری روابطش با والدین می پردازد. ممکن است نتیجه ی ارزیابی نوجوان از والدین که زمانی (( قهرمان )) او محسوب می شده اند اکنون منفی و نامطلوب باشد. نوجوان گاهی والدین خود را با دیگران مقایسه می کند و درنتیجه به برخی از ضعف ها و کاستی ها پی میبرد . این وضعیت ممکن است سبب ناامنی و خشم نوجوان شود و در نتیجه نوجوان به والدینش پرخاش کند وعقاید و سبک زندگی ان ها را رد کند . در این شرایط نوجوانان نیز نیاز به اموزش دارند تا بتوانند که شیوه ی برقراری رابطه با والدین چگونه است . همچنین نوجوانان باید اگاهی های لازم درباره پذیرش واقعیت ها و ویژگی های فرهنگی و شرایط اقتصادی اجتماعی و خانوادگی را کسب کنند.
درحال باید به فرزندانتان یاداور شوید که بهترین و امین ترین کسانی که میتوانند به او کمک کنند و مشاور او باشند پدر و مادر هستند.

 

امتیازدهی
PDFPrint

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *