انواع بلوغ

بلوغ جسمی
منظور از بلوغ جسمی رشد و تکامل اعضای بدن است به گونه ای که رشد قد و قامت، استخوان بندی و سایر اعضای بدن به حد نهایی پختگی و کمال خود می رسند.

بلوغ جنسی
منظور از بلوغ جنسی، مرحله ای است که فرد با رسیدن به این مرحله، قادر به ایفای نقش جنسی خواهد بود و این نقش عموما به تولید مثل نیز تعبیر می شود. ذکر این نکته لازم است که بروز ویژگی های متعدد در نوجوان که نشانگر بلوغ جنسی است اصطلاحاً به صفات اولیه و صفات ثانویه جنسی تعبیر می‌شوند.

بلوغ روانی
آن نوع پختگی روحی را که به انسان قدرت تشخیص مسائل و مصلحت زندگی می‌بخشد، اصطلاحا بلوغ روانی می گویند. در این صورت فرد با برخورداری از بلوغ روانی، به قبول مسئولیت های اجتماعی نظیر: پذیرفتن شغل، تشکیل خانواده و ایفای نقش محوله قادر بوده و قدرت رویارویی با مشکلات پیچیده زندگی را دارا خواهد بود.
وراثت، شرایط زندگی و عوامل فرهنگی و تاثیرات محیطی و اجتماعی، هر یک به نوبه خود، در چگونگی رشد روانی فرد موثرند. لذا رسیدن به مرحله بلوغ روانی سن مشخصی ندارد و متأثر از عوامل تربیتی و خانوادگی است.

 

 

بلوغ اقتصادی
این واژه به کیفیتی اطلاق می‌شود که فرد از نظر تامین معاش و اداره امور اقتصادی زندگی مستقل بوده و بتواند متکی به خود باشد. معمولا این امر زمانی مطرح است که فرد در صدد تشکیل خانواده و ازدواج باشد.
با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه، سن بلوغ اقتصادی در حال افزایش است و جوانان از این نظر در تنگناهای به خصوصی قرار دارند. یعنی از یک سو کشمکش‌های غریزی آنها را به سوی تامین نیازهای طبیعی سوق می‌دهد و از سوی دیگر به دلیل پیچیدگی زندگی صنعتی، شهرنشینی و نیاز جوامع به تخصص های در حال گسترش، امکان اینکه بلوغ اقتصادی در زمان مناسبی فراهم شود به تدریج محدودتر می شود که این مسئله، خود باعث ایجاد تعارضات روانی در نوجوانان و جوانان می شود.

بلوغ شرعی
فقه شیعه، سن بلوغ را برای پسران ۱۵ سال قمری در نظر گرفته است. فقه حنفی پسر را در ۱۸ و ۱۹ سالگی بالغ می داند و فقه مالکی بلوغ را وابسته به سن نمی داند.

بلوغ عاطفی یا اجتماعی
بلوغی است که در آن نوجوان دارای حق قانونی و حق رای می‌شود و می‌تواند در سرنوشت خود و جامعه خود دخالت کند و تصمیم بگیرد. این سن در کشور ما ۱۶ و در برخی از جوامع ۱۸، ۱۹، ۲۰ و حتی ۲۱ می باشد.

بلوغ شخصیتی
هنگامی است که ابعاد وجود نوجوان هماهنگ است می تواند مستقلا تصمیم بگیرد و عمل کند.

PDFPrint

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *