بازی کلیدی برای باز کردن قفل خلاقیت

یکی از عنصرهای مهم برای شکوفایی خلاقیت استفاده از انواع بازی ها بین کودکان و والدین در خانه و محیط بیرون است. با استفاده از پرسش های متنوع و شعر های نیمه تمام ، پازل هایی که نیازمند کامل شدن و داستان هایی که پایان مناسبی را می طلبد،می تواند فضایی برای گسترش دایره فکری کودک به وجود آورد. اگر با کودکتان مشغول بازی شطرنج هستید ، او را ملزم ندانید که عینا مانن آنچه در کتاب و قانون بازی آمده، رفتار کنید.

می توانید ایده های متفاوت فرزندتان را در جابه جایی مهره ها تشویق کنید. داستانی برای او تعریف کنید و از او بخواهید ادامه داستان را آن طور که می خواهدبه پایان برساند. با هم به آشپزخانه رفته و او را از اتفاقات جالبی که هنگام پختن غذا و فعل و انفعالاتی که برای مواد غذایی اتفاق می افتد، آگاه کنید مثلا مقدار معینی از آب را در قابلمه ریخته و زمان بگیرید که تا چند دقیقه به نقطه جوش می رسد. اگر یک قاشق فلزی را در آب جوش قرار دهید و بیرون آورید در انگشتان دست تان چه احساسی پیدا خواهید کرد؟ در دو ظرف مختلف آب بریزید و در یکی نمک و به دیگر چیزی اضافه نکنید و آن را در فریزر قرار دهید و از کودک خود بخواهیدکه ببیند چه اتفاقی می افتد و کدام یک از قالب ها زودتر یخ می بندد؟ گاهی لازم است به صورت عملی درباره موضوعات مختلف مثلا اندازه گیری اشیا با او کار کنید.


هنگام تمیز کردن کتابخانه با کمک هم کتاب های داخل قفسه را ار کوچک به بزرگ مرتب کنید . جفت کردن جوراب ها و کفش ها را با هم تمرین کنید. پیراهن های رنگ روشن را یک طرف و پیراهن های تیره را در طرف دیگر کمد قرار دهید.

سعی کنید تمام حواس کودک خود را به کار ببندید. از او بخواهید چشمان خود را ببندد و صدا هایی که می شنود یا بوهایی که حس می کند ، بگوید. صدای جوش آمدن آب در کتری ، باز شدن در یخچال ، صدای شیر آب ، بوی غذا یا عط خاص.
از حس لامسه او نیز استفاده کنید. وسیله ای را که دیگر از آن استفاده نمی کنید مثلا تلفنی را که دیگر قدیمی شده و کاربردی ندارد، باز کنید و اجزای داخل آن را مشاهده و حتی قطعات را به اشتباه به هم وصل کنید و تمام مدت از کار خود لذت ببرید و بخندید.

فضای خانه را به محیطی تبدیل کنید که کودک به هر چیز که نگاه می کند یا هر آنچه را می شنود یا لمس می کند از آن اطلاعی کسب کرده و بتواند در آن فضا ایده های تازه خود را مطرح کند. با هم به چگونگی رشد گیاهان دقت کنید. همان آزمایشی که اکثر والدین با آن آشنایی دارند و آن کاشتن لوبیاست و ببینید پس از چه مدت لوبیا سر از خاک بیرون می آورد؟ تا چه میزان به آب و نور خورشید نیازمند است؟ آیا اگر نور به ان نرسد رشدش متوقف می شود ؟

بسیاری از اتفاقات و شرایطی که والدین در آن به سر می برند، ممکن است پیش پا افتاده و معمولی باشد، اما برای کودک می تواند گنجینه ای از اطلاعات و دری به شوی شکوفایی خلاقیت او باشد.