بازی کودکان و رشد جسمانی و حرکتی

در پنج سالگی، کودک نوپای بالاتنه سنگین ،پاچنبری شکم گنده ، به بچه ترکه ای ، شکم پهلو پا بلند تبدیل می شود به طوری که تناسب بدنش شبیه بزرگسالی است در نتیجه ،حالت بدن و تعادلش بهتر شده و این تغییرات به هماهنگی حرکتی به کمک می کند.
او به سهولت بر روی یک خط باریک راه می رود .به خوبی روی پنجه های پا می دود. در بالا رفتن سر خوردن تا خوردن کندن زمین و انجام بسیاری از شیرین کاری ها با تحرک و مهارت عمل می کند.
می تواند به مدت ۸ تا ۱۰ ثانیه روی یک پا( هم پای چپ و هم راست )بایستد و بدن خود را همراه با موسیقی به طور آهنگ این حرکت دهند او قادر است با هر دست خود، محکم چیزی را بچسبد یا اینکه بدون خم شدن زانوها، از کمر خم شده و پنجه های پا را لمس کند.
همچنین کودک ۵ ساله در انجام کارها از یک دست استفاده بیشتری میبرند و مشخص می شود که راست دست است یا چپ دست.
رکاب زدن سه چرخه برای اغلب کودکان ۵ ساله کار ساده‌ای است برخی از کودکانی که از هماهنگی چشم و دست خوبی برخوردارند، حتی آمادگی دوچرخه سواری با چرخ های کمکی را هم دارند.
های دیگر با جرأت از بلندی بالا می روند و بعد از فعالیت های بیرون از خانه قطعاً شلوار پاره یا سر زانو های کثیف در انتظار شما خواهد بود.
آنها همچنین می توانند پشتک بزنند واز ارتفاع ۳۰ سانتی متری روی پنجه خود فرود آیند.
مهارت های حرکتی ظریف که شامل دست کاری اشیاء هماهنگی چشم و دست مهارت های ادراکی هستند نیز در این سن رشد میکند اما نسبت به مهارت های حرکتی درشت روند رشد کند تری دارند.


ممکن است دختران در این زمینه ماهرانه تر از پسرها عمل کنند اما سرانجام پسر ها نیز به همان سرعت از مهارت خواهند رسید .
کودک ۵ ساله شما می تواند با قطعات لگو خانه سازی کند ،دکمه های لباس را باز کند و ببندد در بند کفش خود را گره بزند. کودکان به تدریج یاد می گیرند که هنگام رنگ کردن نقاشی از خط بیرون نزنند، شکل ها را با قیچی ببرند و به چسبانند، اما در این زمینه به رشد کامل نمی رسد ممکن است بتوانند نقطه چینی به شکل مثلث را کامل و صلیب یا مربعی را کپی کنند. اکثر آنها می توانند از روی یک خط صاف قیچی کنند و اسم خود را بنویسند .
مهار های حرکتی کودکان ۶ ساله نیز در هنگام ورود به دبستان بهتر می‌شود.
اینک سرعت دویدن آن ها افزایش می یابد و مسافت طولانی تری را می پرند دقت و طول پرتاب ها و قوه حفظ تعادل شان بهبود می یابد.
این تحولات معلول رسش و تمرین هستند.
وقتی کودک به شش سالگی می رسد مهارت ها و حرکات ظریف او کامل‌تر می‌شود. حالا می تواند به شکل مثلث را کپی کند حروف الفبا نام، و نام خانوادگی ،و اعداد ۱ تا ۱۰ را به طور واضح بنویسد با این حال ،اندازه حروف او بزرگ است زیرا به جای انگشتان از کل دست خود استفاده می کند .
در این دوره استفاده از قیچی ماهرانه تر می شود می‌تواند شکل های ساده را ببرند و چپ دستی یا راست دستی آنها کاملا شکل می گیرد .
نقاشی کودکان در اواسط کودکی ود قابل ملاحظه‌ای می‌یابد .برخی از نشانه های عمر نظیر کوچک تر نشان دادن اشیای دور از اشیای نزدیک نیز پدیدار می‌شوند.

تفاوت های جنسیتی در رشد حرکتی

تفاوت های جنسیتی در مهارت های حرکتی در اوایل کودکی آشکار می باشد. پسرها در مهارت هایی که نیرو و قدرت را می طلبند، از دخترها جلوتر هستند. آنها در پنج سالگی می‌توانند قدی دورتر بپرند،اندکی سریعتر بدوند، و توپ را تقریباً یک و نیم متر دورتر پرتاب کنند.
دخترها در مهارت های حرکتی ظریف و برخی مهارت های حرکتی درشت که به ترکیب تعادل خوب و حرکت پا نیاز دارند، مانند لی لی کردن و طناب بازی، برتر هستند.
توده عضله بیشتر و(در مورد پرتاب کردن) ساعد های قدری بلند تر پسرها به مهارت‌های بیشتر آنها کمک می کند و رسش جسمانی بیشتر دخترها تا اندازه ای در تعادل بهتر و دقت حرکت آنها دخالت دارد.

PDFPrint

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *