با تماس بدنی و گفتگو با پسرتان ارتباط برقرار کنید

تماس بدنی نیز می تواند مانند استراحت اطمینان‌بخش باشد. پسری که هرگز لمس نشود، احساس نادیده شدن، شرمندگی و بی ارزشی می کند.
پریشانی او در مورد نیازی که به تایید شدن از طریق تماس بدنی و محبت آمیز دارد، ممکن است اعتماد به نفس او را در لمس دیگران به عنوان یک بزرگسال، خواه به صورت فشردن دست یا نوازش مهربانانه فرزندان خویش، کاهش دهد.
تماس، بهتر از کلمات ارتباط برقرار می‌سازد و می‌تواند بسیاری از چیزها را به شکل های مختلف و با سوء تعبیر کمتر بیان کند و فقط یک ثانیه طول می‌کشد. تماس مثبت می‌تواند به صورت در آغوش کشیدن یا گذاشتن دستتان به دور شانه های پسرتان باشد؛ این حالت شاید واکنشی در مقابل نداشته باشد اما شاید نشانه ساده ای حاکی از این که پسرتان معنی حرکت شما را درک کرده دریافت کنید.

 

این حالت می تواند به او و دیگران نشان دهد که پسرتان به شما تعلق دارد. می‌تواند مرهمی بر یک مشاجره باشد و نشانه اظهار تاسف شما باشد. ممکن است تسلی بخش او پس از یک ناامیدی باشد و یا نشان دهد که بخاطر وجود او احساس غرور می کنید، یا حاکی از برابری و مشارکت باشد. اما تماس می‌تواند آزاردهنده هم باشد؛ کتک زیان آور است، خشم شما می تواند نشانه طرد عمیق باشد و پسرتان را کاملا از شما دور می کند.

پدر و مادر
– نوازش مختصر پیشانی، سر یا دست پسرتان در وقت خواب یا در هنگام تماشای تلویزیون – یا حتی صمیمانه نشستن در کنار یکدیگر – می تواند راهی برای وارد کردن تماس های عاطفی و محبت آمیز باشد.
– استفاده از تماس‌های مختصر را به عنوان جایگزینی برای کلمات آزمایش کنید.
– اگر پسرتان از لمس شدن ناراحت می شود آنچه را که تایید می کند و می پسندد و زمان انجام آن را از او بپرسید و آن را انجام دهید.
– برای او حیوانی خانگی بخرید تا بتواند احساسات و محبت خود را به راحتی از طریق لمس ابراز کند.

PDFPrint

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *