تمایلات جنسی کودکان و نوجوانان (بخش دوم)

کودکان بین ۶ تا ۸ سال
این دوره سنی را دوران نا مرئی میل جنسی می نامند. به نظر می‌رسد که برای کودکان این گروه سنی، دیگر امور جنسی به میزان سابق جذابیت ندارد. آنان پرسش‌های کمتری مطرح می‌کنند؛ کمتر به طور آشکار به اندام یکدیگر توجه نشان می دهند، اما رشد تمایلات جنسی شان همچنان ادامه دارد و توجه به دیگران در کودک شکل می‌گیرد دوست داشتن( عاشق شدن) پا به میدان می گذارد.. بازی با غیرهمجنس شکلی متفاوت با بازی با همجنس می یابد. عاشق شدن می تواند احساسات شدیدی را در کودک برانگیزد، بدون اینکه با احساس جنسی او ارتباطی داشته باشد. در این گروه سنی عاشق بودن تاثیر بسیار ناچیزی بر روی رفتار جسمانی کودک دارد. حس عاشق بودن به روشنی با احساس دوستی عمیق داشتن با یک شخص متفاوت است( در کودکان کمتر از شش ساله، عاشق بودن همان حس دوستی عمیق با یک شخص است)

در سنین حدود هشت سالگی تفاوت‌هایی در شکل به آغوش گرفتن و احساس عشق و علاقه به طرف مقابل آشکار می شود. مطابق تحقیقاتی که بر روی کودکان ۸ و ۹ ساله صورت گرفته، اینطور به نظر میرسد که
رفتارهایی از قبیل در آغوش گرفتن و ور رفتن کودکانه در این سن و سال، رفتاری است بیرونی در قیاس با عاشق شدن کودکان در این سن که می توان آن را احساسی کاملاً درونی قلمداد کرد.

در این گروه سنی لمس آلت تناسلی در حضور دیگران، کمتر دیده می شود. اما این بدان معنا نیست که کودکان پس از ۶ سالگی دیگر این عادت را ترک کرده‌اند، بلکه تنها در ملاعام کمتر دست به این کار می‌زنند. این امر در مورد بازی های جنسی کودکانه نیز صادق است. آنان در این سن بیشتر متوجه معیار های اجتماعی هستند. رفتارهای جنسی در این سنین کمتر شکل آشکار دارد. آنها در این سن بسیاری چیزها را کسب و ثبت می کنند.

چرا که توانایی بیشتری نسبت به قبل دارند. آنها به نگاه و تجربه و تحلیل دنیای اطراف خود مشغول هستند و همه این تجربیات که شامل تجربیات جنسی نیز می شود، توسط آنها و به شیوه خاص خودشان معنی می‌شود. در این سنین بچه ها قادر نیستند که تفاوت بین واقعیت ها و تخیلات شان را به خوبی از هم تشخیص دهند.
به همین جهت بسیار مهم است که بزرگسالان فکر نکنند که کودکان در این سنین به طور خودکار همه مطالبی را که در مورد مسائل جنسی برایشان تعریف می شود، می‌فهمند و درک می‌کنند.

اگر در دریافت صحیح مطلب از طرف کودکتان تردید دارید، می توان از او سوال کنید و این مجال را برای او قائل شوید که او با زبان و کلمات خود مطالب را برایتان توضیح دهد.

در نقاشیهای کودکان این گروه سنی اغلب آلت تناسلی دیده می شود و بسیاری از جوک ها و شعر هایی که کلمات جنسی در آن به کار برده شده، میان این گروه کودکان رد و بدل می شود. چیزهایی که معمولا در حضور بزرگترها از بیانشان خودداری می‌کنند.

کودکان بین ۸ تا ۱۰ ساله

سنین بین ۸ تا ۱۰ سالگی را میتوان سالهای آغازین عشق ورزید کودکان دانست و با رشد هرچه بیشتر کودکان این احساس نقش اساسی تری در زندگی آنها بازی خواهد کرد. همزمان با رشد کودک این احساس( عشق ورزیدن) نیز رشد می یابد و با نیاز جسمانی پیوند می خورد. بدین معنی که کودکان در عشق ورزیدن جستجوی نوعی تماس جسمانی هستند( مقابل حمله نشستن دست همدیگر را گرفتن، بازو به بازوی هم ساییدن) هیجان شدید ترین در آنها ایجاد می کند.

جستجو در تمایل جنسی آغاز شده است،که فرایندی است طولانی. این جستجو ها شامل بر بازی های جنسی با همجنس ها و غیر هم جنس ها می باشد. اما تفاوت با آنچه که پیش از این تحت عنوان” دکتر بازی” از آن یاد شده است. در این مرحله بازی ها شامل بر نگاه و لمس آلت تناسلی یکدیگر است. سریال های گروهی متمرکز است بر تمایلات جنسی با جنس مخالف. اگر بچه ها به بازی های جنسی با همجنسان خود مشغولند، این عمل را همجنس گرایی می نامند( که چنین هم نباید نامیده شود).

در این سن هم جنس گرایی در جمع کودکان موضوعی منفی و غیرقابل قبول می باشد و شاید به همین دلیل باید به طور کلی در مورد وجود احساسات همجنسگرایی با بچه ها صحبت کرد، هرچند که بسیاری از بزرگسالان خود هنوز در مواجهه با همجنسگرائی دچار مشکل هستند. بزرگسالان باید جوک ها و شوخی هایی را که با بچه ها در مورد همجنسگرایی بازگو می‌کنند پذیرا باشند.

نقش ویژه جنسی در این دوره سنی حضور بارزی دارند. بازی ها و گفتگوهای کودکانه همجنس، با آنچه با غیر همجنس خود دارند، متفاوت است.

خود ارضایی(استمنا) در این سنین ظهور می یابد. این عمل در بین پسران رایج تر از دختران است.استمنا می‌تواند به شکل جدی صورت گیرد.

توانایی درک کودکان از مسائل، رشد بیشتری می یابد و دلایلی که کودکان ارائه می دهند منطقی تر می شوند. کودکان می تواند داستان زاد و ولد را به خوبی تصور کند، گذرنامه گرچه هنوز به سختی می‌تواند فرآیند دقیق چگونگی حاملگی را درک کند.

پس از ۸ سالگی نخستین علائم بلوغ در کودکان ظاهر می شود. در دختران پستان ها شروع به رشد می کنند و موهای زائد قسمت آلات تناسلی شان کم کم رشد میکند. در پسران نیز موهای اطراف آلات به تدریج بلندتر می شود.

کودکان بین ۱۰ تا ۱۲ ساله

نخستین گام ها به سوی بلوغ برداشته شده است و والدین نشانه‌های آن را در گفتار کودکانشان مشاهده می‌کنند. مثلاً عشق شدن هایی که با احساس شدید همراه است. دفتری بعد همه بچه ها در سنین عنوان می‌کنند که گاهی عاشق شده اند و حدوداً نیمی از آنان طعم بوسیدن را چشیده اند.

در این سنین تمایل جنسی در کودکان در حال رشد است. برخی از کودکان می‌توانند در این سنین به انتخاب جنسی خود برسند و برای شمار دیگری از کودکان این انتخاب پس از سالها تجربه صورت خواهد پذیرفت. توجه و علاقه به ارتباط جنسی میان بزرگسالان در این سنین ازدیاد می یابد،

به همین دلیل اتفاق می افتد که کودکان در این سن و سال به تماشای فیلم های سکسی بنشینند، به مجلات سکسی نگاه کنند و با خطوط تلفن سکسی زنگ بزنند، همزمان کودکانی نیز در این گروه سنی یافت می شود که در زمینه مسائل جنسی دچار نوعی عقب ماندگی یا کودنی هستند. آنها نمی‌خواهند در این موضوعات تجربه‌ای داشته باشند و هر آنچه را که در این باره می بیند یا می شنوند عجیب می یابند. والدینی که تصمیم صحبت با این دسته از کودکان را به منظور آگاه ساختن آنان از مسائل جنسی دارند، با مشکلات فراوانی مواجه هستند.

احتمالاً این بی علاقگی را باید شروع پروسه بلوغ آنان جستجو کرد. این کودکان متوجه اولین تغییرات در بدن خود می شوند. تغییراتی که به معنای بزرگسال شدن است، چیزی که این گروه به آنان تمایلی ندارند.
کودکان در این گروه سنی به سرعت رشد می کنند( دختران زودتر از پسران). معمولا رشد پای آنان سریع تر به چشم می خورد.
در دختران رشد پستانها ادامه می یابد و علاوه بر موهای قسمت آلت تناسلی، موهای زیر بغل شان نیز رشد می کند و در برخی دختران نیز موهای پاهایشان بیشتر می شود. رشد موهای بدن در پسران دیرتر شروع می شود. صدای آنان شروع به تغییر می کند. اما هنوز چند سالی طول میکشد تا صدای مردانه پیدا کنند.

برخی از دختران قبل از ۱۲ سالگی برای اولین بار با عادت ماهانه مواجه می شوند و معدودی از پسران نیز قبل از ۱۲ سالگی خروج اولین اسپرم(منی) را از بدنشان تجربه می کنند. سرعت رشد جسمی دختران در مرحله بلوغ سریع تر از پسران است. به طور تقریبی بلوغ در نسل‌های جدید زودتر اتفاق می‌افتد.

برخی از کودکان ۱۲ ساله علاوه بر رشد جسمانی از نظر عقلانی نیز به مرحله بلوغ نزدیک هستند و بعضی دیگر از لحاظ جثه و رفتار هنوز بچه اند. عاشق شدن وجه مشترک هر دو گروه یاد شده است و تفاوت میان این دو گروه در نحوه برخوردشان با این عشق ها می باشد.

بر اساس تحقیقات انجام شده، جوانان بیش از اینکه برای اولین بار با کسی سکس داشته باشند، چندین مرحله مقدماتی را طی می کنند‌ ابتدا با بوسیدن لب و زبان و سپس با نوازش و لمس کردن از روی لباس و مرحله ی بعد از آن نوازش بدن در زیر لباس است. سپس نوبت هم آغوشی به طور عریان و در نهایت همخوابگی و نزدیکی کامل فرا میرسد. طی کردن همه این مراحل در جوانان معمولا حدود ۴ سال به طول می انجامد تا به مرحله نهایی یعنی نزدیکی برسد.

یک کودک ۱۲ ساله هنوز آمادگی انجام همه ی این مراحل را ندارد. منطقی است که شما به عنوان پدر و مادر یا مربی کودک یا کودکان در این سن، با آنها در مورد ارزش ها و هنجار های شان گفت و گو کنید. بپرسید که چه چیزهایی برایشان از ارزش و اهمیت برخوردار است و چه چیز هایی نه. آیا دوستان آنها دوست دختر یا دوست پسر دارند؟ با هم چگونه سر میکنند؟

اگر خود کودک دوستی دارد، چه چیزهایی را در این ارتباط می پسندد و چه چیزهایی را نه. بدین ترتیب شما به عنوان ولی یا مربی از ارزشها و هنجارهای کودک خود و دیگر کودکان این گروه سنی آگاهی بیشتری خواهید یافت.

رشد جنسی کودکان دارای مراحل متفاوتی می باشد که با مراحل سنی کودکان در پیوند است. اما شکل مطلق و اکید ندارد و چه بسا این مراحل تکامل جنسی با تعجیل و یا تاخیر همراه باشد. مشخصه های رفتاری که برای هر یک از گروه‌های سنی معین برشمردیم، بدان معنا نیست که یک کودک” نرمال و طبیعی” حتماً فقط باید دارای نشانه های مذکور باشد.

اینها نشانه هایی است که در بخش قالب هر گروه سنی پدیدار می گردد. اما باید در نظر داشته باشیم که بروز این مشخصه های رفتاری در گروه های سنی مختلف کودکان، حتماً به منزله شروع یک مرحله تا پایان آن است. بلکه این مراحل می توانند هم پوشانی داشته باشند. به عبارت دیگر پایان یک مرحله به معنای قطع یکباره این یا آن رفتار نیست بلکه هر رفتار مشخص که مربوط به مرحله مشخصی است در مراحل بعدی نیز می‌تواند ظهور و بروز داشته باشد.

گفت و گو با کودکان در مورد تمایلات جنسی از اهمیت برخوردار است

دلایل متفاوتی وجود دارد که نمایانگر اهمیت گفت و گو در مورد مسائل جنسی با کودکان می باشد. صحبت کردن با بچه ها در مورد مسائل مختلف، روشن می کند که ذهن آنان به چه چیزهایی مشغول است، چگونه در مورد مسائل فکر می کنند. و مشکلات احتمالی ایشان چیست.

این مطلب در مورد همه مسائل، از جمله مسائل جنسی صادق است. بدین ترتیب شما به عنوان مربی و تربیت‌کننده کودک درمی‌یابید که کودکتان چه چیزهایی را می داند و چه چیزهایی را هنوز نمی داند.

هنگامی که با فرزند خود درباره مسائل جنسی صحبت می‌کنید، باید مراقب باشید که آیا اطلاعاتی که کودک کسب می کند، خوب و مفید، و درست و کافی هست یا خیر. از طریق گفت و گو با کودک می‌توانید ارزش‌ها و هنجارهای خود را به کودک منتقل کنید.

بدین ترتیب کودک یاد می گیرد که چه چیزهایی برای شما به عنوان ولی یا مربی مهم است و امور مثبت و منفی از نظرتان کدامند. اگر شما از گفت و گو پیرامون مسائل جنسی سرباز زنید، و قضایا را به سکوت برگزار کنید، کودک تلاش می‌کند که این اطلاعات را به طریق دیگری کسب کند.

آنگاه خوب و بد امور، و مناسب و نامناسب بودن کار ها را از زبان دیگران میشنود. در این صورت، شما دیگر از چگونه اندیشیدن کودک خود در مورد تمایلات و مسائل جنسی اطلاعات نخواهید داشت.

پژوهش های انجام شده نشان می دهد کودکانی که در محیطی تربیت شدند که در آن صحبت درباره مسائل جنسی آزادانه و به شکل مثبت صورت می گیرد، در زندگی خود برای ایجاد یک رابطه سالم و مثبت جنسی، کامیاب تراند و با مشکلات کمتری در این زمینه مواجه می شوند. برعکس، کودکانی که از این امکان برخوردار نبوده اند، و با آنها در مورد نیازها و مسائل جنسی صحبت نشده، یا به شکل منفی با این مسائل برخورد شده، همواره با مشکلات و معضلات گوناگونی مواجه می گردند.

همچنین به نظر محققان، کودکانی که در محیطی آزاد و مثبت در مورد مسائل جنسی آگاهی و اطلاعات کسب کرده‌اند، در مقابله با سوء استفاده های جنسی قوی‌تر عمل می کنند. اگر این دسته از کودکان در موقعیتی قرار

گیرند که به نوعی از سوء استفاده ی جنسی منتهی شود، سریعتر با والدین یا کسی که مورد اعتماد شان است صحبت می کنند.

نقش مهم تماس و ارتباط جسمانی

علاوه بر صحبت درباره تمایلات جنسی و ایجاد فضایی باز و مناسب برای گفتگو، می توان این احساس را به شکل مثبت برای کودکان معنی کرد.

می توانید از بدو تولد کودک این احساس را در او ایجاد کنید که تنش برایش مهم و جالب باشد. داشتن تماس جسمانی با بدن نوزاد، به اندازه غذا و نوشیدنی برایش مهم و با ارزشند. نوازش کردن، ماساژ دادن و در آغوش گرفتن، نه تنها برای کودک لذت بخش است، بلکه پیام مهمی را نیز برایشان به همراه دارد.

بزرگسالی که یک نوزاد را تمیز میکند و از این که پوشک بچه را عوض کرده و کودک را مجدداً در بستر خوابانیده راضی است، پیامی متفاوت به بچه منتقل میکند تا بزرگسال دیگری که بعد از تمیز کردن بچه با آرامش به ماساژ تن او با روغن می پردازد.

کودکی که به طور مرتب مورد نوازش و بوسیدن قرار می گیرد، نسبت به کودکی که توجه کمتری می بیند، ارزش بیشتری برای خویشتن( و جسم خود) قائل میشود.

اگر کودکی فکر کند که دیگران بدنش را زیبا و خوشایند می یابند، خود او نیز آن را همانگونه خواهید یافت. ارزش گذاری مثبت و با ارزش دانستن خود، نقش مهمی در آینده جنسی کودک دارد.

گفتگو پیرامون مسائل جنسی فقط وظیفه پدر و مادر نیست

توضیحاتی که تا به اینجا داده شد، در مورد کودکان تا پیش از مرحله بلوغ بود. پس از این مرحله وظیفه اطلاع رسانی از والدین به اولیای مدرسه منتقل می شود و بسیاری از پدر و مادرها از این بابت احساس رضایت دارند.

اما در حقیقت این وظیفه هم به عهده خانه به هم به عهده مدرسه می باشد. هنوز بسیاری از معلمان و همچنین

والدین از گفتگو در این موارد پرهیز می کند. در عین حال، بسیاری از والدین معتقدند که آگاهی در مورد مسائل جنسی برای کودکان کمتر از ۱۳ سال به خانواده و محیط خانه مربوط می شود.

به‌مرور تغییراتی در این دیدگاه پدید آمده است. امروزه بسیاری از مسئولین مدارس معتقدند که روشنگری در مورد مسائل جنسی از وظایف مهم والدین می باشد، اما باید در مدارس نیز به گفتگو درباره این مسائل اهمیت داده شود. اگر بچه ها در مدرسه سوالات مطرح می‌کنند، اگر برداشت غلط یا منفی نسبت به این روابط جنسی دارند، شما به عنوان یک مربی نباید بی تفاوت بمانید.

مدارس وظیفه تعلیم و تربیت را بر عهده دارند که این وظیفه، آموزش درست مسائل جنسی را نیز شامل می‌شود. این که برای همه معلمان و مربیان همواره به یک اندازه آسان نیست که در این موارد با شاگردان گفتگو کنند، قابل درک است. اما آنان می‌توانند، در این زمینه با کسانی مشورت کنند که دارای تجربه هستند.

خوشبختانه امروزه کتب و مقالات زیادی بافت می شوند که می‌توانند مربیان را برای صحبت پیرامون مسائل جنسی در کلاس یاری دهند.

نقش تربیت شخصی خود شما( والدین و مربیان)

صحبت درباره مسائل جنسی با کودکان برای همه به یک میزان ساده نیست. زیرا ممکن است این مسائل برای خود شما هم عادی نباشند. مثلاً شما به طور معمول با دوست یا همسایه تان راجع به سکس صحبت نمی کنید. همه انسان ها چنین تربیت نشده اند که باز و راحت در مورد مسائل جنسی صحبت کنند.

برخی از افراد، آگاهی از مسائل جنسی را به هیچ وجه از والدین خود کسب نکرده‌اند. یا اگر اطلاعات را از طریق کتب ونوشته ها کشف کردند، هیچگاه در مورد آنها با کسی بحث و گفت و گو نداشته‌اند و مطالب مندرج در کتاب همچنان برای شان پوشیده و مبهم باقی مانده است.

امکان دارد خودش شما از به یاد آوردن اولین تجربه جنسی تان خاطره ی خوبی نداشته باشید، و این خود صحبت کردن با کودک را برایتان دشوار می کند. این که شما در دوران جوانی سکس را چگونه تجربه کرده‌اید، در نحوه نگاه شما به مسئله سکس و تربیت فرزندانتان موثر است و نقش این تاثیرات در ارزش های شما قابل مشاهده است.

مثلاً اینکه کودکتان در حضور دیگران لخت بگردد یا نه، اینکه بدن شما را لمس کند یا نه، یا دکتر بازی کردن، و یا اینکه کلمات” ناپسند” بر زبان آوردن. همه اینها رابطه مستقیم به تجربه شخصی شما با مسئله سکس دارد.
طبیعی است که شما پس از مرحله نوجوانی و جوانی، آدم های جدیدی را شناخته اید، با نگرش های دیگری در مورد مسائل جنسی آشنا شده اید، و به ایده ها و نظرات خود شکل داده اید.

به گونه‌ای که رویکرد امروزین شما به مسائل جنسی نتیجه ی یک فرآیند طولانی از تربیتی خانوادگی شما و برداشت‌هایی است که در گذر زمان حاصل کرده اید. این رویکرد یکباره به طور اتفاقی پدید نیامده است.

بنابراین آگاهی از پروسه شکل گیری ارزش های خودتان از اهمیت زیاد برخوردار است. چگونه به این ترتیب پی می برید که چرا شما در مقایسه با والدین خود می خواهید به طور دیگری عمل کنید، و یا چرا راجع به همسایه تان که همجنس گراست اینگونه صحبت می‌کنید.

مناسب ترین سن برای آغاز گفت و گو

اغلب والدین فکر می‌کنند که می‌توان از حدود سن ۶ سالگی گفت و گو با کودکان در مورد مسائل جنسی را آغاز کرد. همچنین برخی از والدین معتقدند که در سنین نزدیک بلوغ( ۱۳ تا ۱۸ سالگی) لازم است فرزندان شان را از مسائل جنسی آگاه کنند. به علاوه والدینی هم هستند که که معتقدند به هیچ وجه لازم نیست با بچه ها در مورد مسائل جنسی صحبت کرد.

در حقیقت شما می توانید با کودکتان، در هر سنی که باشند، در مورد مسائل جنسی صحبت کنید. چنانکه پیش تر نیز گفته شد، کودکان بسیار کنجکاو هستند و مرتب در مورد پدیده های مختلف دنیا سوالاتی طرح می‌کنند.

مثلاً اینکه چرا زمستان برف می آید؟ چگونه می توان یک ماشین را راند؟ آیا اجازه دارند آلت جنسی پدرشان را هنگام ادرار کردن تماشا کنند؟ چون مسائل جنسی برای کودکان مانند دیگر موضوعات زندگی عادی است، همان طور که کودک در مورد بقیه چیزهایی که به نظرش می رسد سوال می کند، در مورد مسائل جنسی نیز به راحتی سوالات خود را مطرح می‌کند.

این ما هستیم که به عنوان بزرگسال، موضوعات جنسی را متفاوت می بینیم و از صحبت پیرامون آن احساس ناخوشایند داریم. کودکان به سرعت این احساس بزرگتر ها را کشف می کنند.

آنها بر اساس واکنش های بزرگتر ها در می یابند که طرح موضوعات جنسی، عکس العمل های بسیار ظریف به ویژه ای از سوی بزرگترها در پی دارد. مثلاً رنگ به رنگ شدن یا من و من کردن یا واکنشهای خیلی آشکار، و چنانچه این واکنش ها از جانب کودک منفی ارزیابی شود، آنها در می یابند که نباید بیش از این مسائل جنسی را مطرح کنند.

بچه ها از زمانی که هنوز بسیار کوچک هستند، سوالاتی مطرح می کنند و معمولا پاسخ های نیز دریافت می کنند. این رویه را باید در خصوص مسائل جنسی نیز رعایت نمود. تلاش کنید همیشه پاسخ آنها را بدهید. لازم نیست پاسختان داستانی طولانی در مورد عشق و عاشقی، لذت جنسی و تولیدمثل…باشد. اما باید به پرسشی که کودک طرح می کند پاسخی روشن و واضح داده شود.

در حقیقت کودک در هر سنی که باشد می توان با او در مورد مسائل جنسی گفتگو نمود، البته اگر خود کودک سوالی در این مورد طرح کند. این گفتگو حتی می‌تواند از یک، دو یا سه سالگی کودک آغاز شود.

اگر کودکی از حدود هفت سالگی شروع به طرح این سوالات کند، نشانگر آن است که در طول سال های گذشته، کودک نتوانسته است باز و آزادانه پرسش‌های خود را مطرح کند. در این حالت صحبت پیرامون مسائل جنسی با این دسته از کودکان دشوار تر می شود. بعضی اوقات آنان خود نمی خواهند چیزی در این مورد بشنوند.

شما به عنوان یک پدر یا مادر آگاه می‌خواهید به زمینه مناسبی برای گفتگو پیرامون مسائل جنسی با کودک تان فراهم آورید اما فرزند ده ساله تان اصلا او نمی‌خواهد در این مورد صحبت کند.

بچه ها تا حدود ۷ سالگی در مورد امور جنسی بسیار کنجکاو هستند. والدین باید از این دوره زمانی به درستی استفاده کنند. و فکر نکنند که یک کودک ۵ ساله برای این جور حرفها هنوز خیلی کوچک است.

برای اغلب کودکانی که در شش سال اول زندگی به کنجکاوی ها و پرسش های آنها از جانب بزرگ‌ترها اهمیتی داده نشده و این مسائل مسکوت گذاشته شده، طرح مجدد این سوالات خالی از دشواری نیست.

فرصت مناسب برای گفتگو درباره جنسیت

ما در جریان زندگی روزمره مان، چه در جایگاه کودک و یا بزرگسال، به عناوین مختلف یا جنبه هایی از مسائل جنسی رو به رو می شویم. این بدان معنا نیست که همه این جنبه ها فقط به هم آغوشی مربوط می‌شوند. باید نگاه گسترده تر و وسیع تری به مسائل جنسی داشته باشیم. چرا که مسائل جنسی شامل احساسات، چگونگی با هم بودن، هنجارها و ارزش ها هم می شود. یعنی شما همواره در جریان زندگی، آگاهانه و ناآگاهانه به نوعی با تربیت جنسی سر و کار دارید.

در واقع اینگونه می توان نتیجه گیری کرد که تربیت جنسی کودک مختص به زمان مشخصی نیست، بلکه به عنوان بخشی از امور تربیتی، همواره و در همه لحظات می بایست مورد توجه مربی و ولی کودک باشد.

در عین حال موقعی است که شما لازم می بینید درست در همان زمان در مورد مسائل جنسی به کودک آگاهی بیشتری بدهید. اما صحبت بی مقدمه در این موارد را چندان راحت نمی یابید و این سوال پیش می‌آید که زمان مناسب، چگونه زمانی است.

مناسبترین موقع هنگامی است که کودک در این باره سوال می‌کند. تلاش نکنید که پاسخ گویی به پرسش های کودک را با واکنش هایی از قبیل” بعداً برایت می گویم” و یا” هنوز برای این موضوع خیلی کوچک هستی” به تعویق بیندازید و سوال او را بدون پاسخ رها کنید.

چرا که کودک این پرسش ها را در موقعیتی نامناسب مطرح کرد، می توان بگویید که” به زودی در موردش بیشتر صحبت می کنیم” و از اولین فرصت به دست آمده برای پاسخگویی باید استفاده کنید.

هرگز نگویید که” هنوز برای این موضوع کوچولو هستی” یک کودکی چقدر برای دریافت جواب های سوال اش کوچک یا جوان نیست. همچنین نگویید که” بعدا بهت جواب می دهم”. کودک از خود می‌پرسد که چرا حالا نباید جوابم را بگیرم؟ طبیعی است که کودکان نمی‌توانند لحظه‌ای مناسب را برای پرسیدن تشخیص دهند.

آنگاه سعی می کند به منابع دیگری برای یافتن پاسخ های خود مراجعه کند از قبیل دوستانشان، تلویزیون و یا هر منبع دیگری که شما به عنوان ولی از آن آگاهی ندارید.

همچنان که قبلا گفتیم، اگر مسائل جنسی را در معنای وسیع آن در نظر داشته باشیم، در زندگی روزمره لحظاتی هستند که شما می توانید در مورد موضوعات مختلف جنسی صحبت کنید. این بدان معنا نیست که مثلاً شما تمام طول روز فقط به مساله سکس بپردازید.خیر…. عشق ورزیدن، دوست داشتن ،همجنس گرایی ،روابط دوستانه، و احترام به جسم یکدیگر همانقدر که به مسائل جنسی مربوط می شوند که حاملگی و تولد نوزاد. ‏سکس و مسائل جنسی بخش مهمی از زندگی ما را تشکیل می دهند.

با کتاب یا بدون آن

عاقلانه تر از آن است که برای پاسخگویی به پرسش های کودکان از کتاب استفاده شود. دلیل دیگر استفاده از کتاب زمانی است که مثلاً شما می‌خواهید راجع به یک موضوع مشخص صحبت کنید، اما چون کودک در این خصوص سوالی طرح نمی کند، شما هم نمی توانید نقطه اتصالی میان این موضوع و زندگی روزمره ی کودک پیدا کنید، و در عین حال ضروری می‌بینید که حتما راجع به آن صحبت شود، در این صورت وجود کتاب می‌توان به شما یاری رساند.

راجع به تربیت جنسی کودکان کتاب های گوناگونی وجود دارد که مربیان و والدین می‌توانند به آنها مراجعه کنند و طریق صحیح تربیت جنسی کودکان را از این کتب بیاموزند. کتاب هایی برای کودکان موجود است که به طور آزادانه و روشن به توضیح مسائل جنسی می پردازد.

همچنین کتاب‌های وجود دارد که ضمن طرح مسائل روزمره به جنبه های جنسی زندگی نیز اشاره دارد. وسایلی از قبیل عاشق شدن یا عادات ماهانه.

این کتاب‌ها آگاهی دهنده برای کودکان را می توان برای کودک بازخوانی کرد. بهتر است اینگونه کتابها را بخرید. چون بچه ها دوست دارند خودشان این کتاب‌ها را مجددا نگاه کنند. این کتابها برای بسیاری از کودکان جالب اند، و در سنین بالاتر ترجیح می دهند که خود به تنهایی آنها را بخوانند.

 در مورد چه موضوعاتی می توانید با بچه ها صحبت کنید؟

صحبت پیرامون جنسیت و تمایلات جنسی با کودکان می تواند بسیار گسترده و متنوع باشد. مشکل اینجاست که چه چیزهایی را می توان برای کودک تعریف کرد و چه چیزهایی را نمی توان جواب این سوال بسیار ساده است: خیلی بیش از آنچه که شما تصور می‌کنید می‌توان در این مورد با بچه ها حرف زد.

البته اگر باور داشته باشید که موضوعات مختلف جنسی برای کودکان مانند بقیه امور روزمره زندگی عادی و طبیعی هستند. ۱_ رشد اندام و رشد احساسی اندام: شما می توانید در مورد کلیه ی اعضای بدن و کارکرد شان صحبت کنید؛ اعضای تناسلی چگونه نامیده می‌شوند، و اینکه این اعضا در کودکان و بزرگسالان دارای چه تفاوت هایی هستند.

می توان با کودکان خردسال این بازی را انجام داد که: دماغت کجاست؟ دهانت کجاست؟ پاهات کجاست؟ دودولت کجاست؟ و … وقتی که کودک قدرت تکلم پیدا کرد می توانید بازی برعکس انجام دهید: این چیه؟ آن چیه؟ زاد و ولد: در ذهن کودکان زاد و ولد پیوندی با رابطه جنسی ندارد.

برای آنان موضوع زاد و ولد می تواند بسیار جذاب و گیرا باشد. داستان تولد یک نوزاد را می توان برای یک بچه سه ساله تعریف کرد. مهم این است که گفتگو سمت و سوی واقعی داشته باشد: برای به وجود آمدن یک کودک، ابتدا نیاز به یک زن و مرد است.

مردان اسپرم دارند و زنان تخمک. وقتی یک اسپرم با یک تخمک ترکیب می شود، یک نطفه شکل می گیرد. روشد و نمو جنین در رحم مادر صورت میگیرد. رحم در شکم زن قرار دارد. کودک بعد از حدود ۹ ماه معمولا از واژن مادر به دنیا می آید و بعضی اوقات هم از طریق سزارین.

اولین سوالی که به ذهن بچه‌ها می‌رسد این است که این بچه ها به چه طریق از شکم مادر بیرون می آید. چگونه یک اسپرم به تخمک نزدیک می شود؟( به طریق هم خوابگی، زناشویی، و شاید هم از طریق لقاح مصنوعی). همه این موضوعات را می توان به زبان ساده برای کودکان از ۴ تا ۷ ساله توضیح داد. بلوغ: داستان زاد و ولد می تواند به گفت و گو در مورد دوران بلوغ متصل گردد.

به عنوان مثال، اندام کودک در دوران بلوغ تغییراتی میکند و به اندام بزرگسالان شبیه تر می شود،( موی زیر بغل، ریش دراوردن، سینه درآوردن، تغییر صدا)، دختران در این سن عادت ماهیانه می شوند و پسران اسپرم شان آزاد می شود. تغییرات احساسی در کودکان موضوعی است که در مرحله بعد راجع به آن صحبت خواهد شد. تصویر جسمانی: تربیت جنسی تنها محدود به ایجاد اعتماد به جسم و کالبد خود نیست بلکه کودک باید طریق ارزیابی مثبت از اندام خود و داشتن تصویری مثبت از خود را نیز فرا گیرد.

به همین دلیل بسیار مهم است که جنبه های مثبت رشد کودک از کودکی به او یادآوری شود. باید به کودک آموخت که از اندام و هیکل خود احساس رضایت داشته باشد. هویت جنسی و انتخاب آن: برای اینکه به کودک توضیح دهیم که پسر است یادختر می‌توان با او گفتگویی را آغاز کرد و برایش روشن کرد که این تفاوت چگونه تشخیص داده می شود( نه فقط بر اساس شکل لباس و بلندی مو).

وقتی کودکان دوست داشتن را یاد می‌گیرند( بین یک تا چهار سالگی)، می توان به آنان آموخت که آدم ها می توانند به غیر همجنس های خود و همجنس های خود عشق بورزند. بهتر است اصطلاحات مربوط به همجنس گرایی( لزبین،هموسکسوال) را وقتی که کودک بزرگتر میشود به کار گیرید، چون در سنین پایین، کودکان متوجه معانی آنها نمی شوند.

مهارت ها و توانایی های شخصی فراگیری مهارت ها بخشی از مجموعه امور تربیتی می باشد. مهارت های مشخصی وجود دارند که در تعلیم و تربیت جنسی دارای نقش مهمی می باشند. توانایی تصمیم گیری، توانایی ایجاد ارتباط، اعتماد به نفس، توانایی در بحث و گفتگو، کمک خواستن و مشورت کردن و عرف و عادات را رعایت کردن. اگر به تعلیم این مهارت ها به کودکان توجه شود، آنان در آینده آمادگی بیشتری برای ارتباط جنسی خواهند داشت.

برای کودکان توضیح دهید که مناسب بودن یا نبودن یک کار یا رفتار، مجاز بودن یا نبودن انجام یک عمل، در حقیقت برخاسته از ارزش‌ها و هنجارهای یک اجتماع انسانی است. در عین حال هر خانواده یا گروهی می توانند ارزش ها و هنجارهای خاص خود را نیز داشته باشد و این تفاوت ها می توانند محترم شمرده شوند. به کودکان بیاموزید که برخی از تصمیمات، نتایج و عواقب مهمی به همراه دارند.

برخی اوقات لازم است برای یک تصمیم گیری مهم، بسیار فکر کنی یا با کسی مشورت کنی. بسیار مهم است که بتوانیم احساسات خود را به روشنی توضیح دهید تا دیگران بتوانند تو را خوب درک کنند. در مواردی لازم است که حتما از دیگران درخواست کمک کنیم و این کار نباید برایت ناگوار باشد، چون گاهی هم خودت می توانی دیگران را یاری دهی.

روابط متفاوت میان رابطه دوستانه و عشق را می توان خیلی زود برای بچه ها توضیح داد. کودکان از سن ۴ سالگی می توانند عاشق شوند، بدون اینکه به درستی از معنا و مفهوم عشق مطلع باشند. در واقع عاشق شدن آنها نشان دهنده عمق رابطه دوستی و نزدیکی شان به یکدیگر است.

وقتی کودک بزرگتر میشود، معنای عشق نیز در او دستخوش تغییر می گردد. برای بچه های هفت هشت ساله، عشق و علاقه می تواند حاوی احساسات ویژه ای باشد که با دوست داشتن معمولی متفاوت است.

بازی عاشق شدن، رفیق ثابت داشتن، و یا کسی را تور کردن در طی دوران تحصیلات ابتدایی به مرور زمان نقش کمتری در زندگی کودک ایفا می کند. برای کودکان ۱۱ تا ۱۰ ساله می توانید توضیح دهید که چگونه با کسی که برایشان جالب است و او را مهربان و دوست داشتنی می‌یابند، ارتباط برقرار کنند.

در این دوره می‌توان برایشان توضیح داد که روابط دوستانه باید بر چه مبنایی و قواعدی استوار گردند. از جمله باید چگونگی صیانت از روابط دوستانه، چگونگی برخورد با حس حسادت، احترام به همدیگر و غیره را به آنها آموخت. شما می توانید برای بچه ها توضیح دهید که اشکال متفاوتی از دوستی، عشق و ارتباطات در میان مردم وجود دارد. همچنین می توان برای کودک تعریف کرد که بسیاری از خانواده ها خود بچه دار می شوند. ولی هستند خانواده هایی که سرپرستی کودکی را به عهده می‌گیرند. همچنین هستند مادران و پدرانی که به تنهایی عهده‌دار تربیت کودکان خود هستند.

خانواده هایی نیز یافت می‌شوند که شامل بر دو مرد وزن می باشند.

رفتار جنسی خود ارضایی: خود ارضایی عملی است که برخی از بزرگسالان و نیز بچه ها انجام میدهند. در عین حال کسانی هستند که این کار را انجام نمی‌دهند.

این عملی است لذت بخش که انجام آن خطا نیست. در عین حال که انجام ندادن آن نیز خطا به حساب نمی آید. رابطه جنسی: لمس کردن یا لمس شدن قسمت‌هایی از بدن انسان احساس لذت بخشی ایجاد می‌کند. این نقاط حساس در همه آدم ها یکسان نیستند و هر کسی باید آن را کشف کند. وقتی که عاشق میشوی، دوست داری که معشوقت آن قسمت مشخص از بدنت را که این احساس لذت را در تو ایجاد می‌کند لمس کند.

برای بچه های کمی بزرگتر می توان توضیح داد که انزال( ارگاسم) چیست و چگونه احساسی است. سکس برای همه سنین: رابطه جنسی و یا سکس لذتی است که شامل کلیه افراد در سنین متفاوت می‌شود. از بچه ها تا پدر و مادر ها یا پدربزرگ و مادربزرگ ها همگی از در آغوش کشیده شدن، نوازش شدن و هم آغوشی احساس لذت می کنند.

 

PDFPrint

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *