درباره ما

ما چند کارشناس روانشناسی هستیم که می خواهیم اطلاعات خودمان را در زمینه روانشناسی در اختیار کاربران قرار دهیم.
این سایت در نظر دارد با انتشار مطالب مرتبط با روانشناسی فردی، خانواده، رابطه و سبک زندگی قدمی هر چند کوچک در جهت ارتقاء و اعتلای دانش روانشناسی در خانواده ها بردارد.