درباره ما

ما چند کارشناس روانشناسی هستیم که می خواهیم اطلاعات خودمان را در زمینه روانشناسی کودک در اختیار کاربران قرار دهیم.
این سایت در نظر دارد با انتشار مطالب مرتبط با روانشناسی کودک قدمی هر چند کوچک در جهت ارتقاء و اعتلای دانش روانشناسی کودکان در خانواده ها بردارد.