رابطه افراد خلاق با دیگران

افراد خلاق به خصوص کودکان و نوجوانان خلاق، گاهی در ارتباط با محیط دچار اشکالاتی می شوند. این مشکلات به ویژه در ارتباط با پدر و مادر، همسالان و معلمان پیش می‌آید. سبب این است که افراد خلاق علایق و شخصیت مخصوصی دارند که با علایق و شخصیت اطرافیان شان متفاوت است. این تفاوت ممکن است منشاء سوء تفاهم یا اشکالاتی مانند آن شود.

رابطه با پدر و مادر
این رابطه ممکن است از جهات گوناگون سبب اشکالاتی بشود. مثلا اگر پدر و مادر حساسیت و خلاقیت کودک را تشخیص ندهند، ممکن است کودک در ارتباط با آنها با ناکامی های زیادی روبرو شود، زیرا پدر و مادر با این کودک مانند یک کودک معمولی رفتار می کنند در صورتی که او نیاز به رفتار ویژه ای دارد، مثلا کودک خلاق ممکن است حرف‌هایی بزند یا کارهایی بکند که خارج از معیارهای سنی او است و پدر و مادر تصور کنند که فرزندشان غیر طبیعی است.
در این صورت پدر و مادر سعی می‌کنند تا کودک را تحت فشار قرار دهند تا خود را با معیارهای موجود اجتماعی وفق دهند.

 

 

رابطه با همسالان
فرد خلاق با همسالان و همکاران خود تفاوت‌هایی دارد. گرچه ممکن است که همسالان و دوستان او، به دلیل تفکر همگرا، توجه لازم را به توانایی‌های او نکنند. ولی استثنایی بودن او را درک می‌کنند. کودک خلاق افکاری دارد و اعمالی انجام می‌دهد که از کودکانی که چند سال از او بزرگترند انتظار می رود.
همین اعمال و افکار متفاوت ممکن است سبب اشکالاتی در ارتباط کودک خلاق با همسالان خود شود.
شخصیت و رفتار کودک خلاق سبب می‌شود که همسالان او را مثل خود تصور نکنند و به علل گوناگون مانند احساس حقارت، حسادت یا ناهماهنگی، از او دوری کنند. از طرف دیگر کودک خلاق نیز دوست دارد که وقت خود را بیشتر صرف اموری کند که شاید برای همسالان او لذت بخش یا جالب نباشد.
برای جلوگیری از پیدایش این مشکلات راه های زیادی وجود دارد. از جمله می‌توان شرایط را طوری ترتیب داد تا کودک در تماس با کودکان خلاق دیگر قرار بگیرد و در نتیجه دوستی خود را با کسانی گسترش دهد که از نظر فکری همتراز او هستند و احساسات و علایق او را بهتر درک می‌کنند.

رابطه با معلمان
معلمان نیز مانند پدران و مادران گاه انتظاراتی از دانش آموز دارند که خارج از تحمل فرد خلاق است. مثلا معلم دوست دارد که دانش آموز بیشتر وقت خود را صرف یادگیری دروس کلاسی بکند. اگر دانش آموز علایق دیگری داشته باشد و حتی درس های مدرسه را از دیدگاه های دیگری بررسی کند و بیاموزد، ممکن است مورد بی مهری معلم قرار بگیرد مگر آنکه معلم از آگاهی های لازم برای روبرو شدن و تعلیم این گونه کودکان برخوردار باشد.
کودک خلاق پیوسته پرسش می‌کند به بررسی و کند و کاو جوابهایی که دریافت کرده است می‌پردازد، به دنبال جزئیات و علل مسائل و پدیده ها می رود، کنجکاوی او سیری‌ناپذیر است و توضیحات ناقص و معمولی او را قانع نمی کند.
اینها و مسائلی نظیر آن می‌توانند در معلمی که از نظر شخصیتی نامتعادل است، در معلمی که به معلومات و اطلاعات خود اعتماد ندارد، یا از قبول روش های جدید احساس ناراحتی می‌کند اضطراب و واکنش نامطلوب به وجود بیاورند.

PDFPrint

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *