روابط والدین کودکان تیزهوش

پژوهش‌ها نشان داده‌اند که بین والدین از نظر برخورد با کودکان تیزهوش خودشان تفاوت بسیار وجود دارد. برخی والدین داشتن یک فرزند تیزهوش را مثبت تلقی کرده و برخی دیگر آن را منفی ارزیابی می کنند.
مطالعاتی که درباره افرادی که در حوزه های زیادی مستعد بوده اند انجام شده، نشان داده‌اند که نقش خانه و خانواده و به ویژه در سالهای اولیه زندگی کودک، خیلی مهم بوده است.
از مطالعات متعدد می توان چنین نتیجه گرفت کودکانی که توانسته‌اند استعدادهای خود را شکوفا سازند دارای والدینی بوده اند که توانایی‌هایشان را مورد تشویق و راهنمایی، تایید و قدردانی قرار داده‌اند.
کودکان تیزهوش نباید صرفاً به دلیل تیزهوشی خود از امتیاز خاصی برخوردار شوند یا محرومیتی بر آنها تحمیل گردد. انضباط خانه باید بر ظرفیت‌های کودک بر کنترل خویش در استقلال رفتار، متکی باشد.

 

اعتماد بیش از حد معمول در استدلال، مباحثه، به طفل کمک می‌کند که توازن هر عملی را که انجام می‌شود درک کند، مانند همه کودکان، تیز هوشان نیز از حد معقولی سازماندهی و مراقبت نفع می‌برند. البته به شرطی که فرصت کافی برای اعمال قوای ذهنی به آنها داده شود.
سازگاری در اعمال ارزش ها اهمیت زیادی دارد. نباید فراموش کنیم که کودکان تیزهوش منطق دانهای خوبی هستند و عدم سازگاری در رفتار یا برخورد اجتماعی والدین طغیان کودک را برمی انگیزد. این گفته که آنطور که من می‌گویم عمل کن، نه آنطور که عمل می کنم در رفتار با کودکی که ظرفیتش در مشاهده مناسبات، استنباط نتایج یا استدلال گاهی نسبت به بسیاری از بزرگسالان برتر است، هیچ گونه ارزشی ندارد.
واکنش های اجتماعی کودکان تیزهوش هم می تواند توسط بزرگسالان در خانه یا محل های دیگر، با ترغیب گفتگوهای جالب پربار گردد. پدربزرگ‌ها، بستگان مسن تر، برادران و خواهران بزرگ، همگی به عنوان شنوندگان خوبی که اکثر علاقه واقعی به سطح بحث کودک ابراز می کنند قابل توجه هستند.
آنچه که کودکان نیاز دارند یک شنونده خوب است. کسی که گوش کند، ارزش قائل شود و ایده هایی را که آنها تمایل به کشف آنها دارند به تمسخر نگیرد.
کودکان تیزهوش همچنان که خودشان می‌گویند دوست دارند که با دیگران صحبت کنند.
والدین موفق فعالانه با محیط زندگی کلی خود درگیر هستند و محدوده تاثیر خود را بر رشد و پرورش کودکانشان درک می‌کنند. آنها عاقلانه اهمیت نقش مشخص خویش را درک نموده و به منظور تاثیرگذاری هرچه بیشتر بر موقعیت کلیدی خویش و در زندگی کودکانشان سرمایه‌گذاری می‌کنند.

PDFPrint

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *