سازگاری های تحصیلی و شغلی نوجوان

برنامه ریزی های تحصیلی و شغلی، عناصر پیچیده و مهمی از رشد کلی فرد است. از جمله عوامل مهمی که تعیین کننده الگوهای تحصیلی و حرفه ای نوجوان است می توان از توانایی‌های ذهنی، سوابق و زمینه خانوادگی، ویژگی های تحصیلی و تجربه قبلی و شرایط فعلی استخدام نام برد.
رشد تحصیلی و حرفه ای فرد از خویشتن پنداری واقع‌بینانه او سرچشمه می گیرد. هرگاه فرصت های حرفه ای فراهم باشد فرد شخصیت و ارزش های خود را در قالب کار بروز می‌دهد. بنابراین در کمک به نوجوان برای برنامه ریزی های تحصیلی و حرفه ای لازم است او را به خوبی بشناسیم و با تاریخچه و فرایند رشد او کاملاً آشنا شویم.
در راهنمایی تحصیلی، توانایی های بالقوه نوجوان شناخته می‌شود و به او در دستیابی به تصویری واقع بینانه از توانایی ها و انگیزش های خود و نیز آشنایی با فرصت های تحصیلی کمک می شود تا او بتواند تصمیمات تحصیلی مناسبی اتخاذ کند و در آن توفیق یابد.
راهنمایی تحصیلی مقدم بر راهنمایی حرفه ای است. در برنامه ریزی تحصیلی، زمینه های حرفه ای به عنوان هدف های نهایی که نوجوان به سوی آن حرکت خواهد کرد مطرح می گردد.

عوامل موثر در رشد تحصیلی و حرفه ای
مطالعات نشان می دهد که عوامل موثر در رشته تحصیلی و حرفه ای عبارتند از: شخصیت نوجوان، نگرش خانواده، شرایط اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جامعه.

شخصیت نوجوان
ابعاد مختلفی از شخصیت نوجوان بر رشته تحصیلی و حرفه ای او اثر می‌گذارد، مانند سطح هوشی فرد. رشته های تحصیلی و حرفه ای مختلف به دامنه های متفاوت هوشی نیازمند است که باید در انتخاب تصمیم گیری به آن توجه کرد.

 


توانایی ها و استعدادهای ویژه نوجوان، عامل مهم و دیگری در انتخاب حرفه است، مانند استعدادهای هنری، ریاضی، فنی و … دختران با وجود آنکه امکان ورود به بسیاری از رشته های تحصیلی و حرفه ها را دارند، لکن باید متناسب با شرایط خود و وضعیت فرهنگی جامعه دقت های لازم را در انتخاب به عمل آورند. توانایی های اجتماعی فرد نیز در انتخاب موثر است.

تاثیر و نفوذ والدین
اختلاف نظر و تضاد با والدین در زمینه انتخاب رشته تحصیلی یا حرفه، اغلب برای نوجوان بسیار ناراحت کننده است. نوجوانی که به والدین خود علاقه مند است از اینکه نظر آنان را در انتخاب خود دخالت ندهد، احساس افسردگی می کند و در صورتی که صرفاً نظر آنان را تامین کند، اغلب احساس بی ارزشی و ندامت خواهد داشت. به هر حال نوع و کیفیت رابطه با والدین، نقش مهمی در تاثیر و تحمیل نظر آنان بر نوجوان دارد.
والدین جاه طلب و کمال گرا اغلب تاثیر و نفوذ خود را بر رغبت های فرزندشان در طول زندگی آنان بر جای گذاشته اند. در دوره نوجوانی، گروهی از نوجوانان با جاه‌طلبی‌های حرفه ای والدین خود و نظر تحصیلی آنان به مبارزه می پردازند.
هرچند در بسیاری از موارد، دیدگاه والدین اغلب به صورت گسترده و با ظرافتی خاص بر نوجوان تحمیل می‌گردد، به گونه ای که او ممکن است حتی از آن آگاه نباشد و حرفه انتخابی والدین به عنوان انتخاب نوجوان تلقی شود.

ادراک و برداشت نوجوان نسبت به حرفه های مختلف
موفقیت و کسب رضایت در یک حرفه، همچنین بستگی به نحوه مشاهده و برداشت فرد نسبت به یک حرفه دارد. برای مثال حرفه های پزشکی، مهندسی و غیره که در فرهنگ جامعه ممکن است از اعتبار و ارزش خاصی برخوردار باشد.
به هر حال ارزش اجتماعی یک رشته تحصیلی یا یک حرفه، انگیزه ای قوی برای انتخاب نوجوان خواهد بود.

شرایط اقتصادی و اجتماعی
شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه بی شک بر دیدگاه نوجوان نسبت به مشاغل و حرفه ای مختلف تاثیرگذار است. تصمیم نوجوان به ادامه تحصیل در رشته های طولانی مدت، کوتاه مدت و ورود به بازار کار، تقدم خدمت سربازی برای پسران بر ادامه تحصیل و التهاب مشاغلی که درآمد بیشتری را در زمان کوتاه فراهم آورد، از جمله مواردی است که در ارتباط با شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه شکل می گیرد.

PDFPrint

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *