شکل های گوناگون حسادت کودکان

والدین برای اینکه مرتکب خطا نشوند باید تصور کنند که حسادت در کودکانشان وجود دارد حتی اگر هم با چشم باز آن را نبیند . حسادت شکل ها و ظواهر مبدل بسیاری دارد : حسادت می تواند خود را در رقابتی پایدار یا در کناره گیری از همه رقبتها اشکار سازد حسادت در شهرت طلبی یا در فروتنی در بخشش بی پروا یا در طمع ظلمانه نیز خود را ابراز میکند.

همه ما ثمرات تلخ همچشمی های نو جوانی را پشت سر گذاشته ایم واکنون جزو افراد بالغ به حساب می اییم. ای ثمرات تلخ را می توان در مردی که همیشه در جاده با اتومبیلها رقابت دارد مشاهده کرد یا در کسی که نمی تواند بدون ناراحتی یک بازی پینگ پنگ را به حرف واگذار کند یا همیشه اماده است زندگی ودار وندار خود را برای اثبات نکتهای شط ببندد.

یا اماده است بیشتر از دیگران همکاری کند حتی وقتی که توانایی ان را ندارد .همچنین می توان در مردی که از رقابتها دوری می کند وقبل از شروع مبارزه ای احساس شکست حوردگی دارد همیشه حاضر است در صندلی عقب بنشیند یا در دفاع از حقوق قانونی خویش ایستادگی نمی کند ثمرات تلخ همچشمی های دوران کودکی را ملا حظه کرد بنابراین همجشمی میان کودکان یک خانواده یش از ان چه که قابل فهم باشد بر زندگی اینده کودک تاثیر میگذارد. این نوع همجشمی ممکن است به طور دایمی بر شخصیت کودک نقش ببندد و صفات شخصیتی او را غر طبیعی سازد .

با حسادت چگونه برخورد کنیم؟

کودکانی که خیلی خرسال هستند، حسادتشان را بدون سیاست نشان می دهند: انها می پرسند که ایا این نوزادها سرانجام حواهند مرد یا نه پیشنهاد میکنند که (( او )) را به بیمارستان بر گردانند یا در کیسه زباله بیندازنند. عده ای دیگر از کودکان که جسور ترند حتی شاید بر ضد متجاوز (یعنی نوزاد ) وارد عملیات نظامی شوند ممکن است بیر حمانه و پی درپی به او حمله کنند.

انها ممکن است نوزاد را در اغوش بگیرند وممکن است سر فرصت او را هل بدهند وبا مشت یا با ضربات پی در پی او را بزنند . در مواردی شدید برادر یا خواهر حسود می تواند اسیب جبران نا پذیری به نوزاد برساند.

ما به عنوان پدر یا مادر نمی توانیم به کودک اجازه بدهیم که نسبت به برادر یا خواهرش قلدری کند . از حملات ازار دهنده چه بدنی چه لفظی بایستی جلوگیری به عمل اورد زیرا این حملات هم به شخص مهاجم وهم به شخص قبانی اسیب می رساند و هر دوی انها احتیاج به مراقبت دارند . خوشبختانه برای اینکه نوزاد را از اسیب بدنی حفظ کنیم نیازی نداریم که احساس امنیت کودک بزرگتر حمله ور شویم.
وقتی کودک سه ساله در حالی که حملات پی در پی به نوزاد می کند غافلگیر میشود باید فاصله او را از این کار باز داشت و انگیزه های اعمالش را بطور آشکار برایش بیان کرد:
((تو از این بچه ها خوشت نمی آید .))
((تو از این بچه ها اوقاتت تلخ است))
((نشانم بده که چقدر عصبانی هستی . من تماشا خواهم کرد.))
عروسک بزرگی را باید در اختیار کودک قرار داد عروسکی که او اجازه دارد خشم اش را بر سر ان خالی کند . کودک ممکن است عروسک را کنک بزند انگشت به چشمش بکند یا ان را زمین بیندازد و لگد مال کند.
در این مورد ما به کودکان پیشنهاد نمی کنیم که چه کار بکند نقش ما این است که با چشمی بی طرف به تماشا بایستیم و با زبانی همدرد پاسخ بدهیم : ما با دیدن خوی وحشیانه احساسات او یا با مشاهده بی رحمی حملات او نباید هول و هراس پیدا کنیم. این احساسات بی غل و غش هستند و حملات بی ضرر . اگر خشم کودک سمبولیک وار و سر یک شئ بی جان خالی شود بهتر از این است که مستقیما بر سر یک نوزاد جاندار یا به طور بیمار گونه برسر خودش خالی شود .
توضیحات ما باید خلاصه و قابل درک باشند :
(( داری به ام نشان میدهی که چقدر عصبانی هستی ! ))
((وقتی عصبانی می شوی بیا و به من بگو .))
این نوع برخورد در کاستن از حسادت مفیدتر است تا تنبیه و اهانت . بر عکس برخورد زیر مفید نیست:
((وحید )) چهارساله داشت پای برادر نوزادش را می کشید که مادرش او را غافل گیر کرد و با غرش تندی به او گفت : ((چه مرگت است؟میخواهی بکشیش میخواهی برادر خودت را بکشی ؟ نمیدانی که ممکن است با این کارت تا اخر عمر چلاقش کنی ؟ میخواهی یک ادم علیل و زمین گیر باشد؟ چند بار یه ات گفته ام که این بچه را از تخت خوابش بیرون نکشی هان؟ دیگر به اش نزن هرگز ! ))
کودکان بزرگتر را نیز باید با احساساتشان رو به رو کرد در مورد ان ها می توان به طور اشکارتر گفت و گو کرد:
((به اسانی میشود فهمید که تو از این بچه خوشت نمی اید .))
(( دلت میخواهد این بچه اینجا نبود .))
((دلت میخواهد تو تنها بچه ما بودی .))
((دلت می خواهد من فقط مال تو بودم .))
((تو از من میخواهی که با تو باشم .))

(( تو به قدری عصبانی بودی که بچه را با مشت زدی. من هرگز نمیتوانم به ات اجازه بدهم که به بچه اسیب برسانی ولی تو میتوانی هر وقت که احساس طرد شدن میکنی به من خبر بدهی .))

 

امتیازدهی
PDFPrint

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *