شکل گیری شخصیت کودک

از همان سال اول تولد ، شکل گیری شخصیت نوزاد و تصور او از خودش آغاز می شود و این تصویر تا پایان حیاتش با او همراه خواهد بود. قسمت اعظم این شناخت و تصور، از سوی والدین بر فرزندان وارد می شود . اغلب کودکان، از همان بدو تولد، ویژکی های مشخصی دارند،اما برخورد والدین نیز در ایجاد این ویژگی ها نقش دارد.
به عنوان مثال، ممکن است شیوه تربیتی پدر و مادر سبب شود کودک خجالتی و ساکت بار بیاید، یا فردی جسور و ماجراجو گردد. حتی برخورد بزرگتر ها، گاهی ممکن است سبب فروکش کردن حس کنجکاوی یا پیشرفت فرزندان شود.
در حدود ۸ تا ۱۰ ماهگی، کودک شروع به درک این موضوع می کند که او فردی مستقل است که آرزوها و تمایلات منحصر به فرد خودش را دارد و در صدد بر می آید که چنین حسی را به دیگران نیز منتقل کند.


حال اگر والدین، محدودیت های شدیدی را بر فرزندشان اعمال کنند و در حقیقت، هر گونه کنجکاوی او را با واکنشی سریع سرکوب نمایند، حس استقلال در نوزاد، شاید تا حدود ۱۲ تا ۱۸ ماهگی، آشکار نشود.
اگر مادر در مقابل عمل نوزاد خوشحال شود، بخندد یا او را تحسین کند، فرزندش نیز راغب می شود که آن کار را تکرار کند. البته، گاهی ، او کارهایی را که مورد پسند والدین نبوده است نیز، مجددا انجام می دهد.
باید به خاطر داشت که بروز چنین رفتارهایی دلیل بد بودن فرزند ما نیست، بلکه در واقع تکرار آن ها، جزئی از مرحله تجربه اندوزی اوست.
ممکن است والدین او را یکبار از انجام عملی باز دارند و کلمه((نکن)) را به کار ببرند. از دید کودک، ابراز چنین واکنشی دائمی تلقی نمی شود و او هرگز نمی پندارد که کلمه ((نکن))والدین دائمی است و نباید آن کار را تکرار کند.
در نیمه اول دو سالگی، مهارت های کودک افزایش می یابد و او بهتر می تواند با مشکلات اطرافش مقابله کند و به هدف های خود دست یابد. در این زمان، او قادر خواهد بود که نام اشیای مختلف را در ذهن خود مرور کند ؛ حتی اگر آن شیء در مقابل چشمانش نباشد. اگرچه در این دوره، لازم است والدین مقرراتی را برای او وضع کنند و فرزندشان را ملزم به انجام آن نمایند، اما در عین حال، باید سعی کنند که محدودیت ها را به حدافل میزان خود برسانند. در واقع باید به گونه ای عمل کنند که ناخود آگاه ، جوانه های اولیه ویژگی های خوب اخلاقی در کودکشان آسیب نبیند و شخصیت واقعی مثبت در او شکوفا شود.

PDFPrint

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *