عبور از مرز کودکی و تغییر نوع بازی ها

کودکان با عبور از مرز کودکی و ورود به دنیای نوجوانی و جوانی، بنا به مقتضای سن و شور و حال خود و تجربه اندوزی از بازی های دوران کودکی، به دو گرایش عمده در بازی ها روی می آورند، ورزش و نمایش، این دو گرایش که حاصل تجربه های دوران کودکی است در این سنین طبقه بندی شده، منسجم تر و هدفمند تر است بازی های دوران کودکی نقش عمده ای را در زندگی انسان به عهده می‌گیرد.
نوجوان در هر یک از این دو بخش از قانون مندی ها و اهداف از پیش تعیین شده آشنا می شود و رشد و تکامل در هر یک از این بخش ها جدی تر و با اهداف درازمدت دنبال می گردد.


در بازی های دوره نوجوانی و جوانی درصدد ایجاد ارتباط هدفمند در مناسبات اجتماعی و شناخت اصولی خالق جهان هستی و ایجاد پیوند عمیق قلبی با رسولان و اندیشمندان و بزرگان جهان برمی‌آیند و درک روابط پیچیده انسان و طبیعت را دنبال می کنند

آرزوها و خواسته های کودکان که در بازی های ابتکاری آنان انعکاس رهایی پیدا می‌کردند در نوجوانی و جوانی در اشکال واقعی تر و در جهت کسب رسیدن به آن دنبال می‌شود. بازی در دو شکل ورزشی و نمایشی، اکثر نوجوانان را زیر پوشش می گیرند.
هر یک با هدفی مشخص و ابزاری جداگانه، این دو شکل بازی در عین حال که نزدیکی زیادی با یکدیگر دارند، دو مقوله جداگانه اند زیرا که هر نمایشی می تواند بازی باشد، ولی هر بازی نمایش نیست. وجود دو بازی ورزشی و نمایش، نیروی سومی را در کنار خود می پروراند به نام بازی نگر یا نما یا تماشاگر. نیروی ظاهراً فعالی که در کنار صحنه بازی حضور دارد و همانند بازیگران اصلی فعل و انفعال نشان می دهد و در تنش‌های موجود در بازی، هنگام با بازیگران احساسات و هیجان و لذت خود را از نفس بازی بروز می‌دهد و همچنان بازیگران در غم و شادی، شکوفایی و رشد ،مقاومت و پایداری، شریک می‌شود و این خود نفس بازی است زیرا که بازی عبارت است از ابزار خود، بدون ترس و واهمه، در جهت دسترسی به مسائل انسان.

PDFPrint

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *