عوارض تربیت نادرست جنسی

بی توجهی به نوجوانان، ناتوانی دخالت در زندگی آنها و عدم استفاده از روش درست آموزشی باعث رفتار دور از اخلاق و منفی کودکان می‌شوند که این امر موجب سرکشی آنها در دو ران ورود به بلوغ جنسی می گردد.
به هنگام بلوغ تمایلات جنسی در نوجوانان افزایش می‌یابد، آنها می‌خواهند با افرادی که از لحاظ جنسی مخالف ایشانند معاشرت کنند. آنها نه قادر به معاشرت درست می باشند و نه نصایح بزرگتران را به کار می‌گیرند بلکه آن گونه رفتار می‌کنند که دوستانشان می‌گویند.
با ایجاد احساس جدید، نوجوان در جستجوی لذت جدیدی است و این لذت برای او در حقیقت اندیشه مزاحمی می شود، بی تفاوتی و تمایل دائمی به مسائل جنسی به آسانی می‌توانند باعث بی بند و باری او شوند.
در دوره بلوغ نوجوان در آرزوی معاشرت با یک پسر یا دختر می باشد و اگر شرایط در خانواده به گونه ای باشد که راهنمایی نشود و یا از سوال کردن بترسد در این صورت رشد ناهماهنگ روحی و جسمی در او به وجود می آید.
نوجوان با ایجاد تاثرات جدید، آشفته و پژمرده می‌شود، از دروس عقب می ماند و خیلی زود کتاب یا دوست مورد توجه خود را دور می اندازد.
کتابی انتخاب می‌کند که درباره عشق، اعمال و مسائل مربوط به آن گفتگو می کند. در این مورد قوای عقلانی او رشد ناقصی می کند زیرا تمام انرژی او که رشد فکری وی را تامین می‌کند به مصرف تامین تمایلات جنسی می رسد.
اراده نوجوان هنوز آنقدر قوی نیست که بتواند تمایلات جنسی سرکش خود را مهار کند، او با پیروی از آرزوها و تمایلات خود بیش از پیش اراده خود را ضعیف می کند و دلبستگی جنسی مانع شکوفایی استعداد نوجوان بوده و به کنجکاوی و کوشش آنها لطمه وارد می کند.
نوجوانان متوجه هستند که کوشش نمی کنند و دروس به آسانی در یادشان نمی ماند، تاثرات نیرومند مربوط به تمایلات جنسی جای بسیاری از تصورات و مفاهیم ذهنی مفید را می‌گیرند.

 

آثار دلبستگی جنسی در رفتار آنها آشکارا به نظر می‌رسد، معمولا نوجوانان مهربان، دلسوز و دقیق که به اضطرابات جنسی متمایل شده‌اند نسبت به اطرافیان خود کینه جو، عصبانی و بی عاطفه می شوند و این امر ممکن است در نتیجه عدم ارضای جنسی، فقدان ورزش، کار و گردش ایجاد شود.
مسلم است که طبیعت و نوجوانان در دوره بلوغ جنسی تغییر پیدا می‌کند، آنها بیشتر عصبانی و سرکش می شوند و این تغییرات با ظهور میل جنسی تشدید می شود.
در این حالت خاصیت مزاجی نوجوانان تندتر می شود و وسواسی بودن، گوشه گیری و بی اعتمادی که از خصوصیات کودکان سوداوی مزاج است بدون اینکه آشکارا ظاهر شوند احساس پیشرس جنسی را شدت می بخشد.
تحریکات، تند مزاجی ها، سرکشی ها و عصبانیت ها در نوجوانانی که خصوصیات صفراوی مزاج هستند بیشتر می‌شود.
نوجوانان با آشنا شدن به تماس جنسی زودرس، معمولاً بی اندازه تحریک شده، عصبی و خشن می شوند، آنها با شناختن حرام در نتیجه نبود دورنمای زندگی روشن خشن تر شده و به تدریج بی شرم و حیا می‌شوند و اعتمادشان از واقعیت، خوبی و روشنی سلب می‌گردد.
وضع روحی سخت، عدم تمایل به فعالیت، یاس و دلسردی نتیجه تمایل زودرس جنسی است که زندگی را مختل می کند. خصوصیات منفی مزاج این نوجوانان که به این شکل روی پدیده های جنسی نامنظم شان اثر می گذارد در نتیجه نبود تربیت به موقع است.
این نابسامانی ها نتیجه عدم توجه به نوجوانان و عدم توانایی و اصلاح رشد جنسی آنها می باشد، بنابراین کنترل دقیق و همه روزه این نوجوانان مفید و لازم است و برای پرورش و نجات آنها باید نهایت کوشش را به کار برد و با دلسوزی و مراقبت آنها را اصلاح نمود.
نکته قابل توجه برای والدین در تربیت جنسی نوجوانان این است که باید خصوصیات این دوره را برای آنها توضیح داد و نیروی محرکه جدید را در مجراهای مفید اجتماعی مانند: پیشرفت های تحصیلی، ورزش، یادگیری، هنر و ادبیات و اموری از این قبیل هدایت کرد.
در غیر این صورت نوجوان ممکن است مطیع احساسات و تمایلات جنسی خود شده و با بی‌توجهی به اهداف عالی تنها به دنبال پیدا کردن راه های ممکن برای ارضای تمایلات غریزی خود باشد.

PDFPrint

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *