مراحل تکامل بازی کودکان ۶ تا ۹ ماهه

در ۶ ماهگی توانایی کنترل حرکات و هماهنگی دست و چشم کودک افزایش می یابد که این افزایش کودک را قادر می‌سازد تا اسباب بازی را با دراز کردن دست گرفته و نگه دارد.
در این سن او برای گرفتن اسباب بازی یا نزدیک کردن اشیا به دهانش از پاها کمک می گیرد. کودک هنوز قادر به رها کردن اسباب بازی از چنگ خود به صورت ارادی نیست. وقتی که یک اسباب بازی از دست کودک می افتد و خارج از میدان دید او قرار می گیرد دیگر شی از نظر کودک وجود خارجی ندارد.
بین ۶ تا ۷ ماهگی ابتدا کودک به دو تایی بودن دست ها و یک تا دو هفته بعد به دوتا بودن پاها پی می‌برد.
این به معنی آن است که کودک می تواند همزمان دو شیء را در دست ها بگیرد – در هر دست یکی – و از کف دست برای گرفتن محکم اشیا و نزدیک کردن دست ها به یکدیگر برای جفت کردن دو شی استفاده می‌کند.

او اکنون می‌تواند اسباب بازی را از یک دست به دست دیگر بدهد و به صورت ارادی اسباب بازی را از دستش رها کند.
در حدود هفت ماهگی کودک به وضوح قادر به تشخیص و تمیز دادن افراد آشنا از غریبه ها می شود. در حدود ۸ تا ۹ ماهگی کودک روی زمین می‌نشیند و سعی می کند بدون آنکه بیفتد خود را به طرف اسباب بازی در هر سمتی که باشد، بکشاند.
او شروع به سینه خیز می کند و به جلو می‌رود و با چشم اشیایی را که خارج از محدوده دید او قرار می‌گیرند دنبال می‌کند.

امتیازدهی
PDFPrint

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *