مراحل مختلف هویت جنسی در کودکان

مرحله ی اول هویت جنسی

در حدود ۲ سالگی کودکان وارد مرحله ی اول هویت جنسی می شوند. در این سن کودکان قادرند تنها بر اساس خصوصیات جسمانی و ظاهری به طور ثابت به خود و دیگران برچسب دختر یا پسر بزنند. اما نمی توانند درک کنند که جنسیت آنها پایدار است و در هیچ زمانی تغییر نخواهد کرد.

مرحله ی دوم هویت جنسی

در حدود ۳ یا ۴ سالگی به مرحله ی دوم، که استواری یا پایداری جنسیت (Gender stability) نامیده می شود، می رسند. در این مرحله کودکان به پایدار بودن جنسیت خود پی می برند، یعنی درک می کنند که جنسیت در طول زمان ثابت است، اما هنوز درک نمی کنند که جنسیت در موقعیت های مختلف ثابت است و فکر می کنند با پوشیدن لباس و انجام بازی ها و فعالیتهایی که مربوط به جنس مخالف است، ممکن است جنسیت آنان نیز تغییر کند.

مرحله ی سوم هویت جنسی

فقط حدود ۵ سالگی است که کودکان به ثبات جنسیت (Gender consistency) می رسند، یعنی می فهمند که جنسیت در طول زمان و در موقعیتهای مختلف ثابت است. به بیان دیگر در می یابند که اگر فرد لباس جنس مخالف را هم بپوشد یا رفتارهای جنس مخالف را نیز انجام دهد، باز جنسیت او تغییر پیدا نمی کند (کریمی، ۱۳۸۷).

PDFPrint

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *