مسائل جنسی کودکان

دستکاری آلت تناسلی
اگر پسر ۵ ساله ای به آلت تناسلی خود بازی و آن را دستکاری کند،چگنه باید با او برخورد کرد؟
پیش از هر چیز، اطمینان یابید که مشکل جسمی (خشکی پوست خارش،سوزش،و…) ندارد .مهمترین عامل این رفتار،کنجکاوی و برای آشنایی با اعضای بدن اشت که حتی از نوپایی وجود دارد و در ۳تا۴ سالگی در قالب دستکاری و در سنین بالاتر در قالب دکتر بازی خود را نشان می دهد.
این گونه رفتار تا حدود ۸ سالگی ،بیشتر جنبه شناختی دارد، نه جنسی و اخلاقی، و اگر استمرار یافت،ممکن است به جهت فشارهای روحی باشد و کودک ،از این طریق می خواهد به آرامش برسد.
در صورتی که با چنین پدیده ای مواجه شدید، با نرمی و آرامی برخورد کنید و بگویید: گویا درباره بدن خود کنجکاو شده ای! این نشانه مرد بودن تو است.اگر کنجکاوی ات ارضا شده ، دیگر به بدن خود دست نزن. این نهی بدین جهت است که با این عمل ، احساس لذت می کند و اگر ادامه یابد، ممکن است در آینده که نیروی جنسی اش بروز می یابد، به خود ارضایی و انحرافات جنسی دچار شود.
اشتباه بزرگ برخی والدین ،نگاه ضد اخلاقی به این مساله است و با آن به شدت و خشونت برخورد می کنند که پیامدهای نامطلوبی دارد. برخورد خشن و توبیخ شدید کودک برای این مساله سبب تبدیل موضوعی روان شناختی به اخلاقی می شود و کودک شما را حساس تر و در نتیجه در این عمل تثبیت می کند.
با توجه به این که رفتار، از دید کودک، خلاف اخلاق نیست، برخورد نسنجیده والدین سبب گیجی او می شود: احساس گناه و افسردگی می کند، و مهم تر از همه، از این پس، برای پرسش ها و ابهام های جنسی خود ،سراغ شما نمی آید و ممکن است به دیگران مراجعه کند و به دلیل نا آگاهی دیگران یا غرض ورزی آنان، اطلاعات نادرستی در زمینه مسائل جنسی با او منتقل شود و در آینده، مشکلاتی(عدم تن دادن به ازدواج و…) برایش پدید آید.

مقدار پوشش مادر
مادر هستم دارای پسری ۷ ساله و می خواهم بدانم که مقدار پوشش من در برابر فرزندم چقدر باید باشد.
بین برخی خانوادها تصور نا درستی وجود دارد که چون اعضای خانواده با هم محرم هستند، هیچ گونه محدودیتی از جهت پوشش وجود ندارد و اعضای خانواده می توانند به تمام بدن همدیگر نگاه کنند.
بین تمام افراد خانواده ، فقط زن و شوهر ، هیچ گونه محدودیتی در بدن اعضای بدن هم ندارن و در بقیه اعضا واجب شرعی است که از نگریستن به مواضع خاص بدن دیگری بپرهیزند .
به جز مواضع خاص بدن که پوشاندن آنها از فرزند بر مادار واجب است، توصیه می شود قسمت های تحریک کننده بدن نیز پوشانده شود. این مساله درباره ی پدر و دختر صادق است.
گاهی پوشش در حد مناسبی استف اما نوع آن ، بدن نما یا چسپان و تنگ است که می تواند آثار سوئی بر کودک داشته باشد .
مساله پوشش نامناسب مادر یا پدر برای پسر یا دختر از ۶ سالگی به بعد، اهمیت ویژه ای می یابد، زیرا ممکن است سبب بلوغ زود رس شود و زمینه انحراف جنسی کودک را در دوران نوجوانی فراهم سازد.
باید توجه داشت که این مساله با دستور دین مقدس اسلام مبنی بر آراستن برای مرد و داشتن پوشش باز برای همدیگر منافاتی ندارد و مخصوص خلوت زن و مرد یا عدم حضور کودک است.

 

امتیازدهی
PDFPrint

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *