معرفی غریزه جنسی به عنوان سرمایه

شکی نیست که بسیاری از افراد، غریزه جنسی را عاملی صرفاً در جهت التذاذ می‌شناسند و به همین علت در پی وصول به آن هستند، اگرچه این اقدام ایشان به بهای سنگینی تمام شود.
بی بند و باری نوجوان در این مورد، خود را به آب و آتش زدن، بی پروایی ها و گستاخی ها، روابط آشکار و پنهان با جنس مخالف، تشکیل مجالس و محافل خاص، آرایش ها و پوشش های ویژه، و حتی صرف هزینه های بی حساب، غافل ماندن از درس و بحث و رشد، و حتی بی توجهی به معیارهای دینی و اخلاقی، همه و همه در این راستا قابل تبیین هستند.
ما منکر اصل لذت خواهی در ارتباط با امتناع غریزی نیستیم ولی در آن به چند نکته توجه داریم:
نخست اینکه این لذت خواهی به لذت پرستی کشانده نشود که در آن صورت آدمی از بسیاری از وظایف و تکالیف اصلی خود وا می‌ماند.
دوم اینکه این لذت در چهارچوب ضوابط شرع و مقرراتی باشد که خداوند آن را برای بشر تجویز کرده که او پیش از ما نسبت به خود، خیرخواه و مصلحت دان است.
سوم اینکه تلقی از آن به عنوان سرمایه فراموش نشود و مراقبتی به عمل آید که ضمن صیانت و پاسداری از آن، آن را برای حیات مادام العمر خود نگه داریم و از دریچه اتلاف و استفاده نامناسب به آن ننگریم.

انحراف غریزه
غرایز و از جمله غریزه جنسی توسط افراد در خط انحراف می افتد و آنچه باید مایه رشد و حرکت نوجوان باشد، عاملی زیان بخش و سقوط و انحطاط می‌شود. والدین و مربیان را در این جنبه هوشیاری و مراقبت های جدی، ضروری است.

 


غرض ما از انحراف غریزه، بیرون افتادن نوجوان از خط فطرت و شریعت و قرار گرفتن در راه و شیوه ای است که خداوند آن را برای بشر پسندیده است.
این انحراف که به واقع نوعی بیداری نا به هنگام و خارج از نظام است به دلایل و عللی پدید می‌آید که مهمترین آنها عبارتند از:
۱٫ علل کشفی مثل لمس ها، دست کاری ها، دیدن ها، شنیدن ها، کنجکاوی ها و آزمایش ها با خود و …
۲٫ زمینه های قبلی مثل وضعیت پوشش ها به ویژه لباس چسبان، نوع بازی‌ها و … .
۳٫ معاشرت‌های ناصواب، روابط ناپسند، ذکر و بیان اسرار جنسی به یکدیگر، مدل های کثیف و …
۴٫ زندگی در خانواده و با والدین بی بندوبار، محیط فاسد، افراد آلوده و …
و آنچه بر این امور دامن می‌زند، وجود اضطرابات، هیجان‌ها، محرومیت‌ها، فشارهای روانی، جبران حقارت، بیداری به روابط پنهان والدین، کمرویی و شرم، نقص اخلاقی، ملاحظه شوخی ها، بلوغ زودرس، ضعف در اعتقادات و باورهای دینی و اخلاقی و بیداری های پیش از هنگام نوجوان است.

نوع و دامنه انحراف
انحراف در نسل جوان، به ویژه در این سنین، دامنه دار و گسترده و متعدد و متنوع است. البته این سخن بدان معنی نیست که همه نوجوانان دچار آلودگی های غریزی باشند بلکه تنها عده ای از آنها، و البته رقم قابل ملاحظه ای از نوجوانان، به نحوی گرفتار این اوضاع و شرایط اند. نوع انحرافات آنها عبارتند از:
۱٫ خود ارضایی که بیشترین مرتکبان آن پسرها هستند و ممکن است این امر ناشی از کشف و یا بد آموزی باشد.
۲٫ تمایل به جنس موافق که این امر بیشتر از افراد کم رو و فوق العاده خجول وجود دارد و آمار آن در پسران بیشتر از دختران است.
۳٫ داشتن روابط آلوده با دوستان و معاشران، و در مواردی با اعضای خانواده که این امر در افراد گستاخ و با جرات انحراف بیشتر دیده می‌شود.
۴٫ خودنمایی جنسی به صورت نمایش دادن بدن و زیبایی های خود که این امر در دختران به ویژه آنها که احساس کهتری دارند، عیان تر است.
۵٫ گرایش به جنس مخالف که در پسران و دختران وجود دارد و پسران در پیشروی به سوی آن گستاخ تر از دختران اند. اگر چه در دل چراغ سبز و تحریک از سوی دختران بیشتر است.
از دیگر انحرافات این سن نظیر چشم چرانی، داشتن روابط شعری و قلم، تصویر صحنه های غریزی در ذهن، چشم بستن و به رویاهای غریزی دلخوش داشتن و گاهی سادیسم و مازوخیسم جنسی است.

خطرها و عوارض
این لغزش ها به ویژه در این سنین برای نوجوان و جامعه اش ساده و ارزان تمام نمی شود. آثار و عوارضی از خود برجای می گذارند که تصور آنها برای والدین و مربیان لرزاننده است. بخشی از آن عوارض عبارتند از:
۱٫ در ارتباط با زندگی حال و امروزی نوجوان، اشتغال ذهن، افت کار و تحصیل، قرار گرفتن در دنیای ظاهر بینی، گیجی و حواس پرتی، هدف قرار دادن موضوع جنسی، و در واقع قرار گرفتن در شرایطی خودسوزی است.
۲٫ در ارتباط با زندگی آینده، مواجه شدن با اختلالات جسمی، اختلالات عصبی، نابسامانی‌های روانی، افت قدرت اعضاء، پدید آمدن لرزش در دست و پلکها، ناکامی در شرایط ازدواج، از جمله انزال های سریع، داشتن نگاه‌های مات و مبهم و خیره و …
۳٫ در ارتباط با اخلاق، عادت یافتن به امری که بعدها برای او عذاب وجدان دارد، نگاه های آلوده و اتهام آلود به دیگران، جست و جوی مرتع های جنسی، هدف قرار دادن آن در زندگی، جستجوی حالت سلطه جویی با سلطه پذیری، معاشرت‌های ناصواب و …
۴٫ در عرصه خانواده، پدران و مادران نمی‌توانند از شرور و مفاسد فرزندان نوجوان و آلوده خود در امان باشند. آگاهی از انحراف ایشان زنگ هشداری است برای آنان که حرکات و رفتار ابواب جمعی و اعضای خانواده را زیر نظر داشته است.

 


۵٫ در مدرسه نیز معلمان و مربیان باید مراقبت داشته باشند زیرا وجود و حضور نوجوانی منحرف همانند میکروبی سرایت کننده است و باید هرچه زودتر برای اصلاح و ریشه کن سازی آن برنامه‌ریزی داشت.
و بالاخره فرد منحرف برای جامعه و محافل شغلی، تفریحی، جلسات و مجامع نیز صدمه آفرین است و جامعه در این باره نیز باید هوشیار و نسبت به افراد تحت تربیت خود مراقب باشد.
چشم چرانی ها، عاشق پیشگی ها، روابط بی بند و بار و گسترش آلودگی ها، زمینه ساز سقوط و انحطاط جامعه است.

ضرورت کنترل و تعدیل
در راهنمایی جنسی و غریزی نوجوان، به طور کلی در سه جبهه باید کار و فعالیت داشت:
۱٫ هدایت جنسی: به ویژه در ارتباط با نسل نو جوان، که ضرورت ایجاب می کند که او را به مبانی اعتقادی و شرعی پایبند کرده، همه تلاش‌ها و فعالیت‌های او را در جهت دین و نظام مذهبی سوق دهیم. به او بیاموزیم که کارها و تلاش‌های خود را در چارچوب دستورهای پروردگار سوق دهد.
۲٫ تعدیل غریزی: غرض کاستن از شدت ها و حالات سخت غریزی است، به ویژه اینکه نوجوان در بلوغ و دوران حدت غریزه قرار دارد و فشارهای تحریک کننده بر او وارد می‌شود لذا والدین و مربیان نمی‌توانند در برابر آن بی‌تفاوت باشند.
واداشتن نوجوانان به کار و مطالعه مستمر، مراقبت در امور تغذیه و بهداشت، ترغیب به روزه داری به صورت هفته ای یک روز، مراقبت در حفظ و صیانت در واژه های وجودی از چشم و گوش و لمس، ایجاد اشتغال و سرگرمی مناسب مثل ورزش ها و حرکات بدنی، تکیه بر مواد غذایی از نوع لبنیات و سبزی ها، خود در این راه موثر است.
۳٫ کنترل ها: در عین حال ضروری است که به مراقبت نوجوان به صورت غیرمستقیم پرداخته، از آمد و شد ها، خواب و استراحت ها، معاشرت ها و روابط او مطلع باشیم. ارتباطات و نگاه های او را زیر نظر داشته، مواضع مناسبی انتخاذ کنیم.

PDFPrint

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *