معنای تربیت جنسی کودکان

در معنای تربیت جنسی به صورت علمی دو جنبه مهم مورد نظر است:
۱٫ دادن آگاهی هایی از حقایق جسمی دختر یا پسر بودن، تا نوجوان متوجه شود که دستگاه تناسلی چگونه کار می کند تامین بهداشت و قواعد آن چگونه است و مسائلی از این قبیل.
۲٫ مراقبت و راهنمایی جنسی، به گونه ای که فرد را در سازگاری های مطلوب کمک کند و با توجه به ارزشهای اخلاقی و فرهنگی در این زمینه حدود روابط را رعایت کند.
در کتاب‌های پزشکی همگانی، تربیت جنسی اغلب در مفهوم آموزش جنسی است ولی تربیت جنسی مفهوم وسیعتری دارد، تربیت نه تنها احساس جنسی را در بر می گیرد بلکه دارای خصوصیات رشد شخصیت اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی است.
در زمان بیداری کامل احساس جنسی، پدران و مادران باید عمیقاً توجه خود را به تغییرات همه جانبه و پر جوش و خروش نوجوانان معطوف نمایند و تمایل نوجوانان را به سمت ورزش، گردش و کسب معلومات عمومی هدایت کنند.

بلوغ و غریزه جنسی
در دوره نوجوانی و بلوغ، غدد جنسی شروع به فعالیت کرده و هورمون هایی را ترشح می کنند که باعث پیدا شدن تحولاتی در جسم و روح نوجوان می شود.
نوجوانی که به سن بلوغ رسیده و غریزه جنسی او روبه بیداری است. تغییر حالت، تغییر صدا، خودنمایی و خودآرایی از مسائلی است که در نوجوانان ایجاد می‌شود. در این دوران علاقه‌مندی و توجه به جنس مخالف و گاهی هم تمایل به انحراف در آنها به وجود می آید و این مسئله تا مدت ها فکر و ذهنشان را به خود مشغول می‌کند، از این جهت که نمی دانند باید چه واکنشی از خود نشان داده و در برابر این نیاز درونی چگونه رفتار کنند.

 

نوجوان در این سن عاشق پیشه می شود ولی دین مانع او است و در برابرش قد علم می‌کند، اخلاق و قانون هم او را محدود می نماید.
گاهی نوجوان در برابر این مسائل خود را به نادانی و ناآگاهی می‌زند و قوانین و عواقب انحرافات را نادیده می گیرد به هر اندازه که در این زمینه مراقبت بیشتری صورت بگیرد راه ایجاد انحراف مسدودتر خواهد شد.

متعادل کردن غریزه جنسی
غریزه ها و شهوات باید کنترل شوند زیرا سرکشی آنها نیروی عقل را ضعیف کرده و افراد را به کارهای خلاف می‌کشاند. افرادی که غرایز و نیازهای خود را آزاد می گذارند اساس زندگی را توجه به نیازها و کسب لذت می دانند.
غرایز انسان باید تعادل یابند، پایه گذاران روش تعدیل پیامبران بوده اند که در مورد غرایز جنسی سعی داشتند علاوه بر استفاده صحیح از آن جهت حفظ بقا و دوام نسل، در جهت تکامل خود نیز از آن استفاده نمایند.
غریزه جنسی را نمی‌توان به حال خود واگذار کرد از آن جهت که میل و نیاز به آن شدت می یابد و عدم ارضای آن مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.
عواملی که تمایلات غریزی را تشدید می کنند عبارتند از:
– غذاهای تحریک کننده و فوق العاده قوی
– بیکاری که زمینه را برای سرگرمی با خود فراهم می‌کند
– دیدن مناظر تحریک کننده از طریق فیلم، سینما و ویدئو
– خواندن و شنیدن مطالب جنسی و اضطراب آمیز که تحریک کننده است
– فرم لباس ها، مخصوصا لباس های زبر و نرم زیرین و لباس های تنگ و چسبان.