مفهوم نقاشی کودکان

نقاشی کودک چه مفهومی دارد و والدین چگونه می توان به این مفاهیم پی ببرند؟

نکات گوناگون در نقاشی کودک وجود دارد که می‌تواند مفهوم خاصی داشته باشد. با آگاهی از این نکات، شما پدر یا مادر گرامی می توانید تا حدودی با مفاهیم نقاشی فرزندتان آشنا شوید و در صورت مشاهده ه‌ای نگران‌کننده، با روانشناس بالینی یا مشاور آگاه ارتباط برقرار کنید و اطلاعات دقیق ترین راه به دست آورید.

مشاور یا روانشناس بالینی با توجه به ویژگی های نقاشی ها و محتوای آنها و نیز بر اساس توضیحات کودک درباره نقاشی خود و رفتارهای او به نتایج دقیق تری میرسد.

مفاهیم خطوط: خطوط کمرنگ، از یک سو ظرافت احساسات و معنویت را نشان می دهد، و از سوی دیگر قالب بیان کننده کمرویی ، اضطراب و پریشانی است.
خطوط پر رنگ، نشانه خشونت و گاهی واکنش در برابر ترس از ناتوانی، و پریشانی است.
خطوط معمول، امنیت و سازگاری را نشان می دهد.

خط خطی کردن چهره ای که کشیده، به معنای محو عامل ترس است.
مفاهیم شکل ها: کشیدن آدمک کوچک که به طور معمول در گوشه کنار کاغذ ترسیم می‌شود، به معنای
کمرویی، و چشمهای درشت( دایره های بزرگ) که وسط آن ها نقطه گذاشته میشود، بیانگر ترس کودک است.
حذف برادر یا خواهر در نقاشی به معنای حسادت به آنها است.

مفاهیم رنگ ها: استفاده از رنگ های سیاه و تیره، به معنای ترس، اضطراب و غمگینی و ناامیدی است. رنگ خاکستری، رنگی خنثااست و چیزی را بیان نمی‌کند.
رنگ قهوه ای به معنای مقابله با فشار والدین برای نظافت است.
بنفش به معنای تمایل به چیزهای مخالف و استفاده زیاد از آن، نشانه اضطراب است.
رنگ آبی، صلح و آرامش و تسکین و درونگرایی را بیان می کند.
سبز نشانه نیاز به جلب توجه و میل به محبوبیت، گرایش به ارتباط، و پایداری و سرسختی است.
قرمز، نیاز به حرکت و برونگرایی و عمل را نشان می دهد.
زرد نشانه شادی و خوش بینی من میل به مشارکت است.
پرتغالی نشانه نشاط و پویایی و میل به کامیابی است.
رنگ صورتی، صلح و تعادل را نشان میدهد.
استفاده از۱یا۲رنگ، نشانه گوشه گیری و انزوا و استفاده از۵رنگ، نشانه سازگاری است.

فقدان رنگ در قسمتی یا تمام نقاشی می تواند گویای خلا عاطفی یا دلیلی بر گرایش‌های ضد اجتماعی باشد.
مفاهیم فضاها: استفاده از فضاهای مختلف صفحه نیز می تواند مفاهیم ویژه‌ای داشته باشد.

استفاده از بالای صفحه، به معنای آرمان گرایی و رویا پردازی، استفاده از پایین صفحه، به معنای افسردگی، استفاده از چپ، بازگشت به کودکی( واپس روی)، استفاده از قسمت راست صفحه به معنای نگاه به آینده است.
توجه داشته باشید که نشانه های پیش گفته هیچ یک واقع نمایی دقیقی ندارد و فقط می تواند قرینه ای بر وجود نشانه ها باشد.

 

PDFPrint

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *