پیش دبستانی و اهمیت آن

کودکان رده سنی ۵ تا ۶ سال در مدارس پیش دبستانی که یک دوره رسمی غیر اجباری و یک ساله است، آموزش می بینند خود را برای شروع دبستان آماده می‌کنند .
آنها در این دوره با محیط آموزشی آشنا شده و برنامه های آموزشی و پرورشی گوناگون که شامل آشنایی با اموزه‌های اخلاقی، فعالیت های اجتماعی ،زبان فارسی و هنر می‌باشد را می گذرانند.
ارتباط تنگاتنگ آموزش های پیش دبستانی با آموزه های کلاس های اول و دوم دبستان ،ضرورت توجه عمیق به این مرحله سنی را بیش از پیش روشن می کند، به ویژه اگر بدانیم که آنچه در این دوران آموخته نمی شود ،بعدها بیش از ۵۰ درصد آن (حتی با بهترین امکانات) قابل جبران نیست.

و چنین است که در جهان امروز آموزش و پرورش پیش دبستانی اهمیت فراوانی یافته است. بررسی‌ها و تحقیقات نمایانگر نقش بسیار موثر و سازنده آموزش پیش دبستانی بر شخصیت نحوه یادگیری، تعاملات اجتماعی، رشد گفتاری و حل اختلالات رفتاری و…کودکان است.

برخی از نتایج این تحقیقات نشان می دهد که آموزش پیش از دبستان با رشد مهارتهای فردی کودک، توسعه یافته های محیطی، کسب مهارت های اولیه حل مسئله، رشد حس زیبایی شناختی و هنر نقاشی، بازی وانمودی و نمایشی ،خودپنداری به عنوان شاخص اعتماد به نفس و پیشرفت تحصیلی، رابطه معناداری دارد.

به همین سبب از گذشته های دور ،کشورهای توسعه یافته با رویکردی روانشناختی، به این دوره سنی و آموزش و پرورش آن توجه نمود و آن را به عنوان جزء لاینفک از آموزش در کشورهای خود دانسته اند. در حال حاضر نیز دانشگاه های پیشرفته ای برای آموزش های پیش دبستانی ایجاد شده و مراکز تحقیقاتی متعدد و مجلات گوناگون، سعی در دانش افزایی و تربیت مربیان متخصص این رشته دارند و کشورهای بسیاری در این زمینه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری می‌کنند.

PDFPrint

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *