کنجکاوی کودکان درباره اعضای خصوصی بدن دیگران

پسر پنج ساله ام درباره اعضای خصوصی بدن دیگران کنجکاو است و این مساله مرا نگران کرده .آیا این نگرانی به جا است؟
کودکان از حدود ۳-۴ سالگی درباره اعضای بدن خود و دیگران ( چه جنس موافق و چه مخالف ) کنجکاو می شوند و مایل اند در این باره اطلاعاتی به دست آورند.
این کنجکاوی جنسی در آنان طبیعی است ؛ بنابراین، نگران نباشید .
این کنجکاوی ، صرفا جنبه شناختی و کشف دارد ؛ پس در مواجهه با آن ، خونسردی خود را حفظ کنید. خشونت و سرکوب کودک ، ممکن است آن را به مساله ای جنسی و اخلاقی تبدیل کند و زمینه های انحراف اخلاقی را در او پدید آورد

تماس بدن با تخت

پسر شش ساله ام در اتاقش را می بندد، و بدنش را به تخت می مالد. آیا این رفتارف نشانه انحراف جنسی او است ؟
توجه داشته باشید که این گونه رفتار ها در این سن، جنبه جنسی و اخلاقی ندارد ؛ همان گونه که وقتی دستش را داخل شلوار می کند ، ممکن است به این جهت باشد که بدنش می خارد یا دست هایش سرد شده اند یا شلوارش جیب ندارد ؛ بنابراین ، واکنش شدید نشان ندهید؛ بلکه علت یابی کنید تا این رفتار ادامه نیابد ( استمرار این رفتار سبب احساس لذتی در او می شود و ممکن است سالها بعد در دوران بلوغ که غریزه جنسی بروز می یابد ، دچار انحراف جنسی می شود.
علل رفتار فرزند شما ممکن است چنین باشد :
۱٫ ایجاد حساسیت در والدین : با توجه به اینکه در اتاقش را می بند، احتمال دارد بخواهد در شما حساسیت ایجاد و جلب توجه ؛ زیرا احتمالا نخستین بار که با این صحنه مواجه شده اید، واکنش شدید نشان داده اید. اگر واکنش های شدید شما ادامه دارد، توصیه می کنم مدتی حساسیت نشان ندهید و بی توجهی کنید .
۲٫ مرد نمایی : پسران روحیه مرد نمایی دارند و دوست دارند از مرد ها تقلید کنند. احتمال این که با صحنه ای از خلوت شما و همسرتان مواجه شد یا تصویر و فیلمی جنسی را دیده است ، وجود دارد. اگر چنین احتمالی می دهید، مراقب روابط جنسی خود با همسرتان ( ر. ک : ص ۱۶۰-۱۶۲ ؛ ج ۱ ، ص ۱۰۱ و ۱۰۲ ) و تصاویر و فیلم هایی که مشاهده می کند باشید.


چند توصیه
۱- برای مابله با این رفتار، هرگز از زور و اهرم فشار استفاده نکنید. اهرم فشار ، او را به لجاجت می کشاند .
۲- در صورت تکرار و استمرار این رفتار ، با بیانی نرم و آرام در موقعیت های عاطفی ، او را نهی کنید و بگویید که این کار ، درست نیست.
۳- اگر روی سینه و شکم دمر می خوابد ، با تشویق و تحسین ، او را به شکل مناسب خوابیدن عادت دهید.
۴- شما و همسرتان ، الگوی مناسب خواب را با درست خوابیدن ، به او ارائه کنید.

آثار منفی مشاهده روابط جنسی والدین

آیا مشاهده روابط جنسی والدین، آثار منفی بر کودک می گذارد؟
اگر کودک ،شاهد فعالیت جنسی والدین و دیگران باشد،در انحراف جنسی او در آینده تاثیر خواهد گذاشت ؛ بدین سبب ،اولیای الاهی در این باره هشدار داده اند.
وسول خدا(ع) فرمود :
و الذی نفسی بیدی لوان رجلا غشی امراته و فی البیت صبی مستیقظ یراهما و یسمع کلامهما و نفسهما ما افلح ابدا ان کان غلاما کان زانیا او جاریه کانت زانیه.
سوگند به کسی که جانم در دست او است ،اگر مردی با همسر خود بیامیزد و در خانه،کودکی بیدار باشد و ببیند یا سخن و صدای نفس کشیدن آنها را بشنود،هرگز رستگار نمی شود و سرانجام به زنا آلوده خواهد شد ؛ چه پسر باشد وچه دختر.
آن بزرگوار،از آمیزش زن و مرد در حالی که کودک در گهواره به آنان بنگرد ،نهی فرموده است .
نزیک به این مضمون،از امام صادق «ع» رسیده است که فرمود:
لا یجامع الرجل امراته و لا جاریته و فی فی البیت صبی فذلک مما یورث الزنا.
مرد با همسر خود،نزدیکی نکند؛در حالی که در خانه کودکی هست؛ زیرا سبب زنا می شود.

این فرمان از دیگر اولیای الهی نیز رسیده است. علت این تاکید .آن است که عوامل بیرونی و محیطی،به صورت نا هشیار بر غریزه جنسی کودک تاثیر می گذارد و وقتی صحنه نزدیکی پدر و مادر را ببیند، ممکن است به جهت تقلید،همان کار را با همسال خود انجام دهد یا به سبب کنجکاوی ،با آلت تناسلی خود بازی کند که در هر دو صورت ،لذتی را در پی خواهد داشت و همین لذت و استمرار عمل،او را دچار انحرافات جنسی می کند.
تصویر با صدای عمل جنسی والدینریال در حافظه و ضمیر ناخودآگاه کودک می ماند و سبب فشارهای جنسی بر او در دوران نوجوانی و به ویژه بلوغ می شود که غرایز جنسی در او بروز می یابد.
در خبرها آمده بود: جوان ۲۷ ساله ای که به سبب انحرافات جنسی به ۲ بار اعدام و ۳ سال زندان محکوم شد، در اعترافات خود، علت انحرافات خویش را و روابط جنسی والدین ذکر کرد، به همین سبب، در قرآن کریم دستور داده شده است که به کودکانتن بیاموزید هنگام خلوط با همسر خود (پیش از نماز صبح هنگام ظهر ،و پس از نماز عشاء)سر زده به اتاق شما وارد نشوند؛ چرا که ممکن است پوشش نامناسبی داشته باشید(نور،۵۸) یا شما را در حال آمیزش ببینند و سبب بلوغ زود رس آنان شود.

زمینه های انحراف جنسی نوجوانان

چه عواملی باعث زمینه سازی انحراف جنسی نوجوان می شود؟
انحراف جنسی نوجوان ،یک باره در دوران بلوغ پدید نمی آید؛بلکه زمینه های پیشین در آن موثر است. این زمینه ها عبارت اند از:
۱-یاد شیطان پیش از آمیزش: اگر زن ومرد قبل از آمیزش نام خدا را بر زبان جاری نسازند،ممکن است شیطان در نطفه آنها شریک و سبب انحراف فرزند در آینده شود؛ به همین جهت،توصیه شده است که زن و مرد،پیش از آمیزش،از شیطان رانده شده و به خدا پناه برند و با نام خدا آغاز کنند و بگویند :
اعوز بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
۲- دست کاری آلات تناسلی کودک : برخی مادران یا پدران ، آلات تناسلی دختر یا پسر خود یا قسمت های حساس بدن دحتر ( ران پا ، سینه ) را لمس می کنند و می فشارند که عملی ناپسند است .گاهی این گونه تماس ها هنگام بازی با کودک انجام می شود که باید از آن پرهیز کرد .
امام علی (ع) فرمود:
مباشرت المراه ابنتها اذا بلغت ست سنین شعبه من الزنی
مادری که آلت تناسلی دختر شش ساله خود را لمس کند، نوعی زنا را مرتکب شده است.


۳- بوسیدن و در آغوش گرفتن کودک به وسیله نا محرم : بوسیدن کودکان به وسیله پدر و مادر و در آغوش گرفتن آنها ، سبب رشد عاطفی شان می شود. این روش اولیای الهی بوده است و بر آن تاکید داشته اند؛ اما بوسیده شدن دختر از سوی نامحرم از شش سالگی به بعد و پسر از هفت سالگی به بعد پسندیده نیست .
رسول اکرم (ص) فرمود :
اذا بلغت الجاریه ست سنین فلا یقلبها الغلام و الغلام لا تقبله المرا اذا جاوز سبع سنین.
هنگامی که دختر به شش سالگی رسید ، پسر ، او را نبوسد و وقتی پسر به هفت سالگی رسید، زن او را نبوسد .
نزدیک به همین مضمون از امام صادق (ع) نیز نقل شده است :
اذا بلغت الجاریه ست سنین فلا ینبغی لک ان تقبلها
وقتی دختر به شش سالگی رسید ، سزاوار نیست او را ببوسید .
امام علی (ع) افزون بر بوسیدن ، به مساله در آغوش گرفتن نیز اشاره می فرماید:
اذا اتت علی الجاریه ست سنین لم یجز ان یقبلها رجل لیست هی بمحرم له و لا یضمها الیه.
هنگامی که دختر شش ساله شد ، جایز نیست مرد نا محرم او را ببوسد وی را در آغوش بگیرد.
۴- اشتراک بستر کودکان: بستر کودکان باید جدا باشد. اشتراک بستر ، زمینه های انحراف جنسی را پدید می آورد ؛ به همین جهت ، دین اسلام آن را نهی کرده است.

رسول خدا (ع) :
الصبی و الصبی الصبی و الصبیه و الصبیه یفرق بینهم فی المضاجع لعشر سنین.
بستر کودکان را از ۱۰ سالگی جدا کنید
در روایات دیگری شش سالگی ذکر شده است .

۵- رفتار های عشقی – جنسی در حضور کودک : با توجه به این که پسران ، روحیه مرد نمایی ، و دختران ، روحیه زن نمایی دارند ، با دیدن رفتار هایی عشقی – جنسی والدین یا دیگرانت ، ممخکن است آن رفتارها را با همسالان خود تقلید کنند.

این رفتار در ابتدا گرچه جنبه جنسی و شهوانی ندارد و صرفا تقلید است، کم کم جنبه جنسی می یابد و انحراف هایی را دی پی خواهد داشت.
توجه داشته باشید که عشق ورزی والدین به هم ( اظهار محبت ) با عشق بازی فرق دارد.

PDFPrint

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *