لحظه های خوش آیندی را برای نوزادتان، در زمان عوض کردن لباس ایجاد کنید

بعضی نوزادان، نسبت به برهنه شدن حس خوبی ندارد. برخی دیگر کاملا از این کار لذت می برند. گاهی همین گروه دوم ممکن است در مرحله ای از دوره نوزادی، حس گروه اول را پیدا کنند. به همین دلیل می…

بیشتر بخوانید

توصیف نقاشی کودکان توسط پیاژه

توصیف پیاژه درباره رشد عقلی، امروزه نیز و نگرش های رشد مدار به نقاشی کودکان غالب است( پیاژه و اینهلدر، ۱۹۶۹). پیاژه از این لحاظ، نظریه‌ای درباره نقاشی تدوین و پیشنهاد نکرد. او از نقاشی به عنوان سرچشمه مدارک لازم…

بیشتر بخوانید