اختلالات یادگیری کودکان دبستانی

تحقیقات و مطالعات دانشمندان علم روانشناسی نشان می‌دهد که حدود ۶۲ درصد کودکان دبستانی به اختلالات یادگیری مبتلا هستند که درصد پسران حدود ۸۰ درصد است. به عبارت دیگر از ۱۰۰ کودک دبستانی حدود ۶ تا ۷ نفر پسر و…

بیشتر بخوانید

اختلال یادگیری

هر اختلالی که در آن موفقیت تحصیلی فرد با توجه به سن و آموزش و هوش، براساس آزمون‌های معیار خواندن و نوشتن و محاسبه از آنچه انتظار می‌رود بسیار کمتر باشد، اختلال یادگیری توصیف می‌شود. اصطلاح اختلال یادگیری از نیاز…

بیشتر بخوانید