علت ادامه ندادن کلاس های موسیقی و هنری توسط کودکان چیست؟

موقعیت فرزندم به کلاسهای موسیقی یا هنری می رود ، اما ناراحت است و نمی خواهد آن را ادامه دهد فکر کنید چند دقیقه در محیطی آرام بنشینید و در مورد دلیل شکایت فرزندتان فکر کنید . اگر متوجه شدید…

بیشتر بخوانید

می خواهید مراقب کودک خود باشید یا مراقب ذهنتان؟(بخش سوم)

برای رهایی از زندان ذهن و فرزندپروری موثر، شناخت ذهن و ذهن آگاهی اهمیت ویژه ای دارد. رفتار یا راهبردهای فرزندپروری شما، منجر به نتایج خاصی برای کودکتان و شما می شود. دو نوع خاص از پیامدها وجود دارد که…

بیشتر بخوانید

می خواهید مراقب کودک خود باشید یا مراقب ذهنتان؟(بخش دوم)

تلاش برای سرکوب افکار و احساسات ناخواسته یا اجتناب از آنها، منجربه فرزندپروری ناموثر می شود. چون وقتی تلاش می کنید از افکار و احساسات خود اجتناب کنید اغلب: از راهبردهای خشک و انعطاف ناپذیر فرزندپروری استفاده می کنید. در…

بیشتر بخوانید

می خواهید مراقب کودک خود باشید یا مراقب ذهنتان؟(بخش اول)

زندگی چه از طریق دیگران و چه از طریق خودمان به ما فشار وارد می کند. شما به عنوان یک والد باید بتوانید بین پرورش کودک خود، هیاهوی ذهن و فشار زندگی، تعادل ایجاد کنید. شاید متوجه نباشید ولی همه…

بیشتر بخوانید