برهنگی بچه ها در هنگام بازی

موقعیت دخترم و پسر کوچولوی همسایه را در حالی که لباسهایشان را درآورده بودند، در حین بازی دیدم. چه کنم؟ فکر کنید خوشبختانه باید بگویم کنجکاوی بچه ها در مورد بدنشان که با درآوزدن لباس هایشان همراه است، رفتاری مناسب…

بیشتر بخوانید

کارکرد اسباب بازی در جامعه پذیری کودکان

بازی به باور متخصصان رشته علوم انسانی، تجربه ای برای بدست آوردن مهارت های زندگی است. این وسایل بازی با توجه به اندازه رضایتی که در کودک به وجود می آورد ایجاد انگیزه خواهد کرد. کودکان خارج از قوانین سخت…

بیشتر بخوانید