اجازه دهید نوزاد در جایی بخوابد که خوشحال تر است

امروزه بسیاری از روانکاوان و کارشناسان مراقبت از کودک، به خواباندن نوزاد در کنار والدین خود معتقدند، ولی هنوز هم افراد صاحب نظری وجود دارند که با این عقیده مخالفت می‌کنند. از عصر حجر، مرسوم بوده که نوزادان در کنار…

بیشتر بخوانید

بررسی برون افکنی نقاشی کودکان از طریق خطوط

ظهور ناخودآگاهانه در نقاشی با نماد های مختلفی انجام می گیرد که در پرتو دانستنی های روانشناختی و روانکاوی قابل تعمیرند. به کارگیری رنگ یکی از این نمادها است. خط و فضای به کار گرفته شده در نقاشی نیز به…

بیشتر بخوانید