تفسیرهای فرافکنانه نقاشی کودکان

  کار در این عرصه سنت فرافکنانه، همواره نوعی جهت‌گیری اساساً بالینی داشته است. بخش بزرگی از پژوهش های انجام شده در چهارچوب این سنت، فقط شامل تحلیل و تهیه گزارش های مربوط به حالت های انفرادی بوده است( اما…

بیشتر بخوانید

موسیقی و رفتار اجتماعی کودکان

تجربیات بالینی نشان داده است که در مورد بسیاری از این رفتارها، موسیقی نقش مثبتی داشته است. این تجربیات به گونه ای بوده است که کودکانی که در یک یا چند رفتارشان کاستیهایی به چشم میخوره به کلاس‌های موسیقی معرفی…

بیشتر بخوانید

بررسی برون افکنی نقاشی کودکان از طریق خطوط

ظهور ناخودآگاهانه در نقاشی با نماد های مختلفی انجام می گیرد که در پرتو دانستنی های روانشناختی و روانکاوی قابل تعمیرند. به کارگیری رنگ یکی از این نمادها است. خط و فضای به کار گرفته شده در نقاشی نیز به…

بیشتر بخوانید

نقاشی های کودکان در مقام هنر

  نقاشی کودک چگونه می‌تواند اطلاعات مربوط به ساختار و شکل ظاهر موضوع اش را انتقال دهد و موضوع چگونه می‌تواند بر نقاشی اثر بگذارد. همچنین، دیدی مراحلی که کودکان برای ساخت نقاشی های خود می پیمایند نیز می تواند…

بیشتر بخوانید