نقش موسیقی از نظر پرورشی برای کودکان

از آنجا که موسیقی دارای بار عاطفی و هیجانی است در پرورش عواطف کودکان نقش انکار ناپذیر دارد. موسیقی می تواند برحسب نوع خود حالتهای غم ،شادی،تحرک، سکون، خشم، آرامش، مهربانی، جنگ آوری ،دوستی و مانند آنها ایجاد کند. به…

بیشتر بخوانید