بازی درمانی چیست؟ کدام دسته از کودکان از آن بهره می برند؟

ما به عنوان افراد بالغ، گاهی درگیر مشکلات احساسی و اختلالات روانی می شویم. ولی قادر هستیم در مورد این مشکلات با دیگران صحبت کنیم. کودکان، به خصوص کودکان سنین پایین چنین قابلیتی ندارند. برخی از آن ها نمی توانند…

بیشتر بخوانید

روانشناسی نقاشی کودکان و رمزگشایی شخصیت با استفاده از اشکال

کودکان عاشق نقاشی هستند و اشکالی می کشند که بازتاب کننده ی دنیای درونی خودشان است. ما به دنبال معانی پنهان نقاشی می گردیم ولی بهتر است بیش از حد به جزئیات نپردازیم. می توانیم از این نقاشی ها به…

بیشتر بخوانید

نقش موسیقی از نظر پرورشی برای کودکان

از آنجا که موسیقی دارای بار عاطفی و هیجانی است در پرورش عواطف کودکان نقش انکار ناپذیر دارد. موسیقی می تواند برحسب نوع خود حالتهای غم ،شادی،تحرک، سکون، خشم، آرامش، مهربانی، جنگ آوری ،دوستی و مانند آنها ایجاد کند. به…

بیشتر بخوانید