خیانت همسر ، با این اتفاق چه آینده ای برای رابطه ی ما پیش بینی می شود؟

یکی از غم انگیز ترین لحظات زندگی هر مرد یا زنی پی بردن به فاجعه ی خیانت همسر است. اگر با معضل خیانت همسر روبرو شده اید احساسات متعددی به سراغ شما آمده اند. ناراحتی، خشم، ترس، شک و سردرگمی. روبرو شدن با واقعیت خیانت و تصمیم به ادامه ی رابطه سختی های بسیاری به دنبال خواهد داشت.

خیانت همسر

گفتگوی اجتناب ناپذیر

اگر با هم صحبت نکنید هیچ پیشرفتی نخواهید داشت. روبرو کردن او با خیانتی که انجام داده آسان نیست. ولی اگر خودش اعتراف نکرده بهتر است شما پیشقدم شوید. اگر شواهد مستحکمی در این مورد دارید به او نشان بدهید در غیر اینصورت از صحبت کردن در این مورد خودداری کنید. چون ممکن است این مسئله را کاملا انکار کند.

پایان دادن به خیانت

احتمالا قرار است خیانت همسر شما به رابطه ای ماندگار تبدیل شود پس آمادگی داشته باشید. اگر به شما نگفته که رابطه ی دومش تمام شده و بابت این خیانت عذرخواهی نکرده، رابطه ی شما به پایان رسیده. برای ماندن او خواهش نکنید. لیاقت شما بیشتر از این است.

خیانت همسر

به خودتان زمان و فضا بدهید

به خودتان زمان بدهید تا اتفاقی که افتاده را هضم کنید. اگر نمی خواهید فرزندانتان را در خبر خیانت همسر شریک کنید، از او بخواهید که در یک اتاق دیگر بخوابد و یا خانه را ترک کند. لازم نیست برای تصمیم گیری در این زمینه عجله کنید. این تصمیم روی شادی، زندگی، احساسات و سلامتی شما تاثیر گذار خواهد بود و باید به اندازه ی کافی به آن فکر کنید.

الویت زندگی خودتان باشید

اصلا خودتان را سرزنش نکنید. هیچ شرایطی خیانت همسر را توجیه نمی کند. بهترین گزینه را برای خودتان و فرزندانتان انتخاب کنید. شادی شما مهم ترین الویت است.

خیانت همسر

کمک حرفه ای بگیرید

برخی از زوج ها می توانند بعد از خیانت هم رابطه ی موفقی را از نو بسازند. ولی بهتر است از کمک مشاور غافل نباشید. اگر هر دوی شما به این هدف متعهد هستید، بازسازی رابطه بعد از خیانت همسر، ممکن و میسر خواهد بود.