درک کودک از جنسیت در مراحل مختلف رشد (بخش چهارم)

از ۱۰ تا ۱۲ سالگی در این مرحله نخستین گام ها به سوی بلوغ برداشته شده است و والدین نشانه های آن را در رفتار کودک مشاهده می کنند. مثلا عاشق شدن هایی که با احساسات شدید همراه است. در…

بیشتر بخوانید

درک کودک از جنسیت در مراحل مختلف رشد (بخش سوم)

از ۶ تا ۸ سالگی این دوره ی سنی را دورهی نامرئی میل جنسی می نامند. به نظر می رسد که برای کودکان این گروه سنی، دیگر امور جنسی به میزان سابق جذابیت ندارد. آنها پرسش های کمتری مطرح می…

بیشتر بخوانید

درک کودک از جنسیت در مراحل مختلف رشد (بخش دوم)

از ۴ تا ۵ سالگی اکثر کودکان در این سن به کودکستان فرستاده میشوند. چنان چه کودکی اعضای جنسی خود را لمس کند، معمولا در کودکستان و مدرسه، مربیان مانند والدین عمل نخواهند کرد و در این مورد شکیبایی کمتری…

بیشتر بخوانید

۱۰ روش آموزش مهارت پیشگیری از سوء استفاده‌ی جنسی کودکان (بخش دوم)

ادامه روش های آموزش مهارت پیشگیری از سوء استفاده‌ی جنسی کودکان : ۳- به کودکتان حدود و مرزهای بدنش را یاد بدهید. در حقیقت به کودکتان بگویید که هیچ کس حق ندارد اندام‌های خصوصی او را لمس کند و هیچ…

بیشتر بخوانید

۱۰ روش آموزش مهارت پیشگیری از سوء استفاده‌ی جنسی کودکان (بخش اول)

با گفتگوی مستقیم درباره اندام‌های مختلف با کودکان و عدم مخفی‌کاری، می‌توانید از بچه‌های کوچک محافظت کنید بدون اینکه آنها را ترسانده باشید. ناتاشا دنیلز : ما به فرزندانمان انواع آموزش‌ها را می‌دهیم تا از خودشان مراقبت کنند. به آنها…

بیشتر بخوانید

بررسی تربیت جنسی کودکان و نوجوانان از دیدگاه اسلام

هدف از نگارش مقاله حاضر بیان تربیت جنسی کودکان و نوجوانان ازدیدگاه اسلام می باشد.تربیت جنسی کودکان ونوجوانان در عصر حاضر یکی از دغدغه های اصلی خانوادههاست این نوع تربیت زیر مجموعه ای از نظام تعلیم و تربیت است و…

بیشتر بخوانید