نقش والدین در کمک به سازگاری نوجوان

در فرایند رشد نوجوان، هدف اساسی، حرکت از وابستگی دوره کودکی به سوی برقراری روابط جدید و مسئولیت پذیری در بزرگسالی است. برای رسیدن به این هدف، والدین باید مسئله را از دید نوجوان خود بنگرند و مشکلات او را…

بیشتر بخوانید