کارکرد اسباب بازی در جامعه پذیری کودکان

بازی به باور متخصصان رشته علوم انسانی، تجربه ای برای بدست آوردن مهارت های زندگی است. این وسایل بازی با توجه به اندازه رضایتی که در کودک به وجود می آورد ایجاد انگیزه خواهد کرد. کودکان خارج از قوانین سخت…

بیشتر بخوانید

پول خود را برای خرید وسایلی خرج کنید که نوزادتان را خوشحال میکند

حرف والدی مقدار مشخصی از پول خود را صرف هزینه‌های مربوط به نوزاد اش می کند. اینکه چه مقدار پول را به این کار اختصاص می دهید، به این اندازه که چگونه و در راستهای چه هدفی این پول را…

بیشتر بخوانید