نحوه بازی با کودکان و خردسالان

دوران کودکی در ترسیم شخصیت انسان در آینده تاثیر فراوان دارد. مردان و زنان آینده را کودکان امروز تشکیل خواهد داد. آمادگی و مسئولیت بهتر در دنیای فرد به احتمال زیاد به مسئولیت های کودکان، بازی های گروهی آنها در…

بیشتر بخوانید

بازی و اصلاح اختلال رفتاری کودک

آیا می توانید از بازی برای اصلاح اختلالات رفتاری کودک استفاده کرد؟ بازی، شیوه ای موثر در رفع اختلالات رفتاری و در موارد اختلالات عصبی (ناخن جویدن) است. به طور مثال شما می توانید برای اصلاح بی نظمی فرزند خردسال…

بیشتر بخوانید

بازی چگونه میتواند مشکلات هیجانی – عاطفی فرزند را از بین ببرد ؟

بازی، وسیله ای بسیار مهم برای از بین بردن مشکلات هیجانی-عاطفی فرزندان از جمله خشم،ترس از جمله اضطراب است. بسیاری از بازی ها باعث تخلیه هیجانات کودک می شود و خشم او را می کاهد. وقتی فرزند شما همراه بازی…

بیشتر بخوانید