تجاوز جنسی به فرزندم را چطور شناسایی و کنترل کنم؟ (همراه با معرفی فیلم)

تجاوز جنسی در کودکان تمام نژادها، فرهنگ ها و طبقات اجتماعی اتفاق می افتد. به همین دلیل هیچ کس از خطر آن در امان نیست. هیچ راهی وجود ندارد که صد در صد کودکان را از خطر تجاوز مصون نگه…

بیشتر بخوانید