تمایلات جنسی کودکان و نوجوانان (بخش اول)

تمایلات جنسی کودکان چیست؟ تمایلات جنسی چیست؟ برای درک چگونگی مسائل جنسی کودکان، ابتدا باید از خود سوال کنیم که از مسائل جنسی به طور کل چه برداشتی داریم. توضیح آنچه ما در این مورد درک می‌کنیم، کار ساده ای…

بیشتر بخوانید

تربیت جنسی و مراقبت از فرزندان در دوره ابتدایی

  تربیت امری است که همه ابعاد وجودی انسان یعنی جسم،ذهن، عاطفه، روان ،فرهنگ ،سیاست، اقتصاد و جنبه زیستی انسان را بر می گیرد. منظور از جنبه های زیستی همان تمایلات و غرایز است که با تربیت می توان آن…

بیشتر بخوانید

درک کودک از جنسیت در مراحل مختلف رشد (بخش چهارم)

از ۱۰ تا ۱۲ سالگی در این مرحله نخستین گام ها به سوی بلوغ برداشته شده است و والدین نشانه های آن را در رفتار کودک مشاهده می کنند. مثلا عاشق شدن هایی که با احساسات شدید همراه است. در…

بیشتر بخوانید

درک کودک از جنسیت در مراحل مختلف رشد (بخش سوم)

از ۶ تا ۸ سالگی این دوره ی سنی را دورهی نامرئی میل جنسی می نامند. به نظر می رسد که برای کودکان این گروه سنی، دیگر امور جنسی به میزان سابق جذابیت ندارد. آنها پرسش های کمتری مطرح می…

بیشتر بخوانید