اهمیت و شرایط تشویق در کودکان

تأکید فراوانی روانشناسان بر تشویق، به جهت تأثیر معجزه‌آسای آن است. اگر تشویق، با شرایط و به موقع انجام شود، در رفتار فرزند، دگرگونی جدی ایجاد می‌کند و مسیر زندگی او را تغییر می دهد. حتی رام کنندگان حیوانات نیز…

بیشتر بخوانید