نقاشی های کودکان در مقام هنر

  نقاشی کودک چگونه می‌تواند اطلاعات مربوط به ساختار و شکل ظاهر موضوع اش را انتقال دهد و موضوع چگونه می‌تواند بر نقاشی اثر بگذارد. همچنین، دیدی مراحلی که کودکان برای ساخت نقاشی های خود می پیمایند نیز می تواند…

بیشتر بخوانید