بررسی علائم شایع بیماری ها در کودکان (نشانه شناسی) بخش اول

نشانه هایی چون تب، درد، استفراغ و یرقان مشخص کننده یک نوع بیماری خاص در کودکان نیستند بلکه هر کدام از آنها علامت چند نوع بیماری مختلف در بدن انسان هستند. یادگیری و تفسیر این نشانه‌ها در شناخت بهتر بیماری‌های…

بیشتر بخوانید