کارکرد اسباب بازی در جامعه پذیری کودکان

بازی به باور متخصصان رشته علوم انسانی، تجربه ای برای بدست آوردن مهارت های زندگی است. این وسایل بازی با توجه به اندازه رضایتی که در کودک به وجود می آورد ایجاد انگیزه خواهد کرد. کودکان خارج از قوانین سخت…

بیشتر بخوانید