تماشای تلویزیون توسط کودکان

مانع: بی اطلاعی از آثار زیانبار تماشای تلویزیون. هدف: آموزش برنامه ریزی برای تماشای تلویزیون. تینا، دختر بچه چهار ساله علاقه به تماشای تلویزیون نداشت. مادر او که نگران شده بود،گمان کرد که دخترش مشکل بینایی دارد، ولی معاینه چشم…

بیشتر بخوانید