روش های ایجاد تغییرات مطلوب در فرزندان

۱٫ گوش دادن با حساسیت هنگامی که والدین به احساسات و افکار کودکانشان بی توجه به نظر می‌رسند، کودکان دچار ناامیدی و رنجش خاطر می شوند به همین خاطر آنها چنین نتیجه گیری می کنند که عقایدشان احمقانه و غیر…

بیشتر بخوانید