چرا کودکان برخی از کارها را فرمواش می کنند؟

بعضی از کودکان فراموش می کنند کاری را انجام دهند. چون از ته دل نمی خواهند آن کار را انجام دهند – شاید کارهایی همچون بیرون گذاشتن زباله ها یا تمیز کردن اتاق شان. گروهی دیگر، به راستی کارهایی را…

بیشتر بخوانید

بر انتخاب های پسرتان نظارت کنید

معمولاً در خانواده‌های بزرگ، برآورده ساختن هوس‌ها و آرزوهای همه افراد غیر ممکن است. این برای فرزندان و یا برای والدین خوب نیست. انتخاب‌های بسیار زیاد، می‌تواند حس وجودی یک پسر را تضعیف کند؛ تا زمانی که او انتخاب‌های صحیحی…

بیشتر بخوانید

حس غمخواری مردانه را در پسرتان تقویت کنید

اگر پسران غریزه غمخواری را به موازات سایر ویژگی های شخصیت خود تکامل دهند، احساس یکرنگی بیشتری با خود و راحتی بیشتری با یکدیگر خواهند کرد. مردانگی را نباید صرفاً – به استثنای بعضی ویژگی های ملایم تر – در…

بیشتر بخوانید

پسران را در هنگام اضطراب و نگرانی حمایت کنید

برخلاف باور عموم، فقط بزرگسالان دچار استرس نمی شوند. در حقیقت، بچه ها دو برابر بزرگسالان دچار آن می‌شوند. از اتفاقاتی که در زندگی خودشان روی می‌دهد مانند تهدید، فشار تحصیلی و مشکلات در دوستی گرفته تا اثرات مخرب ناشی…

بیشتر بخوانید

ویتامین های عشق با فرزندان (قسمت ششم)

فرایند دوست یابی را برای کودک کمرو تسهیل کنید سعی کنید که در هر جلسه مهم کودک خجالتی را در کنار کودکان دیگر بیاورید. یک کودک خجالتی در موقعیتی تازه حتی اگر بتواند یک دوست پیدا کند، احساس آسودگی بسیار…

بیشتر بخوانید

کاری کنید که پسرتان احساس کند به جایی و کسی تعلق دارد

انسان ها نیاز عمیقی دارند که احساس کنند به جایی و به کسی تعلق دارند. نخستین نیاز پسران این است که احساس کند دو انسانی که او را به وجود آورده‌اند دوستش دارند. اما با بزرگ شدن او، هرچه پیوندش…

بیشتر بخوانید

برای حق پسر خود، جهت درک مسائل، ارزش قائل شوید

پسر ها خیلی دوست دارند که در چارچوب قواعد و ساختار زندگی کنند. آنها هنگامی که احساس امنیت کنند و بتوانند آنچه را که برایشان اتفاق می افتد پیش بینی کنند، پیشرفت می‌کنند. حوادث غیر منتظره می‌توانند بسیار ناراحت کننده…

بیشتر بخوانید

پسرها، تحت توجه یکی از وابستگان مذکر خود عالی عمل می‌کنند

پسرها در تمام خانواده ها به خوبی عمل می‌کنند، اما وقتی که تحت توجه یک مرد دلسوز قرار گیرند امنیت بیشتری احساس می کنند. این مرد ممکن است پدر، قوم و خویش، همسایه، رهبر جوانان یا فردی مربوط به مدرسه…

بیشتر بخوانید