پول خود را برای خرید وسایلی خرج کنید که نوزادتان را خوشحال میکند

حرف والدی مقدار مشخصی از پول خود را صرف هزینه‌های مربوط به نوزاد اش می کند. اینکه چه مقدار پول را به این کار اختصاص می دهید، به این اندازه که چگونه و در راستهای چه هدفی این پول را…

بیشتر بخوانید