تصویر خانواده در نقاشی های کودکان

کودکان با همه سادگی و صراحتشان در بسیاری از موارد، آرزها به ویژه مشکلات خود را آشکار و مستقیم بیان نمی کنند بلکه آنها را به صورت رفتارهای مناسب یا نامناسبی نشان می دهند که اغلب ناآگاهانه است. این رفتارها…

بیشتر بخوانید

بازی و کودکان

بازی در نگاه متخصصان علوم انسانی، تنها بازی نیست؛ فرایندی است که در اعتلای هوش، دانایی و شخصیت کودک نقش قطعی دارد. مدتهاست که نقش مهم بازی در کار آموزش کودکان مورد توجه قرار گرفته و به اهمیت آن در…

بیشتر بخوانید

تحلیل روانی و شخصیتی کودک از طریق نقاشی (بخش اول)

مطابق با تعبیری از مکتب روان تحلیلگری نقاشی کودکان برابر با روش تداعی آزاد بزرگسالان دانسته شده است؛ کودک از طریق نقاشی روشی که در کودکان قابل اعمال نیست بخشی از خود را به ما باز می نمایاند؛ اینکه چگونه…

بیشتر بخوانید

روش های ایجاد تغییرات مطلوب در فرزندان

۱٫ گوش دادن با حساسیت هنگامی که والدین به احساسات و افکار کودکانشان بی توجه به نظر می‌رسند، کودکان دچار ناامیدی و رنجش خاطر می شوند به همین خاطر آنها چنین نتیجه گیری می کنند که عقایدشان احمقانه و غیر…

بیشتر بخوانید

رازهای شناخت شخصیت کودکان از طریق نقاشی

نقاشی نیز مانند سایر توانایی های ذهنی و عملکردهای کودک، تابع مستقیمی از سن، شرایط محیطی، نوع ارتباطات درونی و بیرونی خانواده، حساس بودن و پاسخگو بودن محیط نسبت به نیازهای ذهنی و روانی کودک و ویژگی ها و گرایشات…

بیشتر بخوانید