لحظه های خوش آیندی را برای نوزادتان، در زمان عوض کردن لباس ایجاد کنید

بعضی نوزادان، نسبت به برهنه شدن حس خوبی ندارد. برخی دیگر کاملا از این کار لذت می برند. گاهی همین گروه دوم ممکن است در مرحله ای از دوره نوزادی، حس گروه اول را پیدا کنند. به همین دلیل می…

بیشتر بخوانید