جنسیت و ارزش های کودکان

بسیاری از والدین نمی‌خواهند درباره رفتار جنسی فرزندان شان بدانند و نوجوانان مایل نیستند زندگی خصوصی خود را با والدینشان در میان بگذارند. به خصوص اگر فکر کنند که والدینشان موافقت نخواهند کرد. در واقع والدین ممکن است به قدری…

بیشتر بخوانید