مزایا و معایب مهد کودک

تحقیقات نشان داده که کیفیت خدمات ارایه شده، مزیت های بسیاری برای برای کودک به ارمغان می آورد.کودکان مستقل می شوند،خواندن را زود یاد می گیرند، مهارتهای تازه خودیاری را فرا می گیرندو راحت تر با دیگران ارتباط برقرار می…

بیشتر بخوانید